Vakfımızın Mütevellî Heyet ve Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Prof. Dr. Kenan Gürsoy Hocamız ile “Ken’an Rifâî ve Yirminci Asrın Işığında Müslümanlık” adlı eserin okumalarının yapıldığı Salı dersi bu hafta hava şartları dolayısıyla yapılamayacaktır. Bilgilerinize arz ederiz efendim.

Bilgi almak için:
Tel: 0 212 631 34 22 – 534 98 02