Doç. Dr. Fulya Bayraktar
editörlüğünde Aktif Düşünce Yayınlarından çıkan Hikmetin İzinde Kenan Gürsoy’a Armağan kitabı Vakfımızda satışa sunulmuştur.

Hikmetin İzinde Kenan Gürsoy’a Armağan kitabı, Vakfımızın Mütevelli Heyet ve Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Prof. Dr. Kenan Gürsoy Hocamızın, akademideki 40. Yılını tamamlaması münasebetiyle kendisine armağan olarak hazırlanmıştır. 1064 sayfalık bu kitapta, Kenan Gürsoy’un talebeleri, meslektaşları, farklı disiplinlerden akademisyenlerin yazıları bulunmaktadır.  Kitap, Kenan Gürsoy ile hâtırâlar, felsefesi üzerine araştırmalar, eserleri hakkında değerlendirmeler, felsefe atölyesinden katkılar ve armağan makaleler olmak üzere beş bölümden oluşmaktadır. Ayrıca, eserin başında, Kenan Gürsoy’un tefekkürünü ana hatları ile fark edebilmek için kendisi ile yapılmış ve felsefi biyografisine giriş mahiyetinde düşünülebilecek olan bir sohbet yer almaktadır.

İlk bölümde Hocamızın meslektaşları, dostları, talebeleri ve sevenlerinin, kendisi hakkındaki hissiyatlarını ve hâtıralarını dile getirdikleri yazılar, ikinci bölümde ise; Hocamızın felsefesi üzerine yapılan incelemeler ve değerlendirmeler yer almaktadır. Bu bölümde, Kenan Gürsoy’un tefekkürünün farklı bir veçhesinin ele alındığı her bir yazıda, onun felsefesi, milli kültürümüz ve irfanımız adına olduğu kadar, dünyanın ihtiyaç duyduğu fikir ufukları için de katkı sağlayabilecek olan görüşleri, teklif ettiği yeni kavramlar, dünya problemleri için, bugünün insanının bunalımları için çözüm önerileri irdelenmektedir. Kitap bu yönüyle, Kenan Gürsoy Felsefesine Bir Giriş olarak değerlendirilebilir. Üçüncü bölümde, Kenan Gürsoy’un eserleri üzerine yapılan tetkikler ve eserlerine yazılmış tanıtımlar bulunmaktadır. Dördüncü bölüm ise, çoğunluğu felsefe alanından olan pek çok akademisyen, entelektüel ve sanatçının, Akademide 40. Yılı vesilesi ile Kenan Gürsoy’a armağan ettikleri çok kıymetli makalelerinden oluşmaktadır. Bu makaleler ile kitap, aynı zamanda bir Çağdaş Türk Düşüncesi Seçkisi olarak da okunabilir. Beşinci ve son bölümde, “Kenan Gürsoy Felsefe Atölyesi” mensuplarının duygularını ve düşüncelerini paylaştıkları kısa notlar bulunmaktadır.

Bu eserde, Türkiye’de felsefe hayatına dair pek çok unsur da bir aradadır. Bir yandan, Türk Düşüncesinin evrensel planda temsilcilerinden biri olan, dünya problemleri ve insanlık bunalımları karşısında etik bir bilinç geliştirilerek çözümler teklif edilebileceğini gösteren, felsefeyi bütün bir insanlık için birleştirici bir üst dil olarak kurgulayan Kenan Gürsoy’un özgün felsefi kurgusu, kavramları, temaları ve yapıtları irdelenmektedir. Bir yandan da hem düşünce hayatımızın geldiği seviye ve problematik zenginlik sergilenmekte hem de Türk dilinin felsefi meseleleri ifade imkânlarının örnekleri sunulmaktadır.

Ayrıca bu kitap, beş kuşak felsefe akademisyenlerini bir arada bulundurması itibariyle, bağlantı ve sürekliliğin de gözlemlenebileceği bir kaynak olma özelliği taşımaktadır.

Satın almak için vakfımızın telefon numarası üzerinden: 0 (212) 631 34 22 veyahut irtibat sayfamız: Cenan Vakfı İletişim üzerinden ulaşabilirsiniz.