Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Türk İslâm Düşüncesi Tarihi Bilim Dalı Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fahrettin Olguner ile  “İnsanın Dünü, Bugünü, Yarını” atölyesi, 2 Kasım 2022 Çarşamba günü saat 19.00’da başlayacaktır. Dersler Vakıf binamızda yüz yüze ve eş zamanlı Zoom üzerinden çevrimiçi olarak, 8 hafta boyunca haftada 1.5 saat süreyle yapılacaktır. Katılımcı sayısı kontenjan ile sınırlıdır. Detaylı bilgi almak ve kayıt yaptırmak için cenanvakfi@gmail.com adresine mail atabilir ya da 0212 631 34 22 ve 0546 589 79 33 numaralı telefonlardan Vakfımızla iletişime
geçebilirsiniz

Prof. Dr. Fahrettin Olguner
İslâm felsefesi araştırmacısı. 1938, Ahmetpaşa / Afyon doğumlu. Konya İmam Hatip Lisesi, İstanbul Kabataş Erkek Lisesi (1961), Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi (1965) mezunu. Elazığ (1965) ve İstanbul’daki (1965) çeşitli okullarda öğretmenlik yaptı. 1968’de bitirdiği fakülteye Prof. H. Ziya Ülken’in asistanı olarak girdi. Daha sonra çalışmalarını İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk-İslâm Düşüncesi Kürsüsünde Prof. Dr. Nihat Keklik’in yanında sürdürdü. 1973 yılında Atatürk Üniversitesi İlâhiyat Fakültesine (İslâmî Bilimler Fakültesi) aynı görevle geçti. Doktora çalışmalarını İstanbul’a bağlı olarak devam ettirdi. 1978’de “Batı ve İslâm Kaynaklarında Platon” adlı doktora tezini verdi. 1982’de İslâm  felsefesi doçenti oldu. 1986’da Selçuk Üniversitesi İlâhiyat Fakültesine geçti, burada 1994’te profesör oldu. Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Başkanı olarak görev yaptı. Çalışmalarını 1998’den itibaren Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi İlâhiyat Meslek Yüksekokulunda öğretim üyesi olarak sürdürdü. İlk yazısı, 1958’de Yeni Konya gazetesinde yer almıştı. Diğer makaleleri fakülte dergileri ile Kubbealtı Mecmuası’nda (1985) yayımlandı.

ESERLERİ:
İslâm Felsefesinin Kaynakları (Y. Kumeyr’den çeviri, 1976), İbn-i Sinâ’nın Düşüncesinde Varoluş ve F. Razî’nin İtirazları (tebliğ, 1984), Üç Türk-İslâm Mütefekkiri İbn Sinâ-Fahreddin Râzi-Nasreddin Tûsî(1984), Eflatun Kanunlarının Özeti (Farabî’den çeviri, 1985), Farabî(1987), Batı ve İslâm Kaynakları Işığında Platon (1989), Batı’da ve İslâm Dünyası’nda Eflatun’un Timaios’u (1990), Türk-İslâm Düşüncesi Üzerine (1993).