Ken’an Rifâî – “Rehber-i Sâlikîn”
Yazar: Ken’an Rifâî
ISBN: 978-975-98262-9-1
Sayfa: 245
Boyut: 16 x 23,5
Baskı: 1
Yayın Tarihi: 2019
Fiyat: 120 TL

Kitap Özellikleri

Sâdeleştiren
ve Yayına Hazırlayan:
Prof. Dr. Mustafa Tahralı

İlk Yayın Tarihi: 1908-1909 (Eski harflerle) hazırlanıp, taş baskı olarak basılmıştır.

“Rehber-i Sâlikîn / Sâliklerin Rehberi, Ken’an Rifâî Hazretlerinin, annesi Hatice Cenan Hanım tarafından 1908 yılında Fâtih semtinde, Hırka-i Şerif Câmiine ulaşan Altay Sokağı’nda yaptırılan “Ümmü Ken’an Dergâh-ı Şerîfi”nde “seccâde-nişîn” olarak vazîfe yaptığı sırada yayımladığı ilk eseridir.

Adından da anlaşıldığı üzere eser, Rifâî tarîkatine intisap eden ve edeceklerin “Dervişliğe Kabul Usûlü”nü, mürşitlerinin “izin ve emir”leriyle “sâlik”lerin yerine getirecekleri “zikir”, “halvet” ve “riyâzet” vb. hususları, kazanmaları gereken ahlâkî vasıfları, yine “mürşidin izni ve emriyle” okuyacakları “hizb”, “vird” ve “salât”ları ve dînî-tasavvufî bâzı öğütleri ihtivâ etmektedir.

Kitap hem yazıldığı dil hem de sâdeleştirilmiş şekliyle, duâlar ve Arapça metinlerin tercümeleri ile birlikte hazırlanmıştır. Kitabın sol sayfalarına kitabın esas metni konmuş, sağ sayfalarda ise sâdeleştirilmiş şekli ve tercümeleri verilmiştir.

Bundan 110 sene kadar önce yazılan bu kitabın günümüz okuyucusuna ve özellikle tasavvuf ve tarîkat kültürüne ilgi duyanlara yararlı bilgiler vereceğini düşünüyoruz. Ken’an Rifâî hazretlerinin daha önce yayımladığımız (2015) Seyyid Ahmed er-Rifâî adlı kitapla birlikte okunması bâzı soruların cevaplanması bakımından faydalı olacaktır.”

Prof.
Dr. Mustafa Tahralı

Satın almak için vakfımız telefon numarası: 0212 631 34 22 veya iletişim sayfamız Cenan Vakfı İletişim üzerinden bize ulaşabilirsiniz.