Burs hizmetimiz 2000 yılından bu yana devam etmektedir. Sosyal bilimler alanında doktora ve yüksek lisans yapan öğrenciler öncelikli olmak kaydıyla, üniversite lisans ve yüksek lisans öğrencilerine, yönetim kurulunca oluşturulan burs yönetmeliği çerçevesinde belli sayıda burs verilmektedir.
Sosyal bilimler dalında, Prof. Dr. Kemal Tahir Gürsoy adına ailesi tarafından vakfa bağışlanan özel burs verilmektedir.
Vakfımıza hizmetleri devam eden Altan ailesinin müteveffa oğlu Dr. Server Altan anısına da üç tıp fakültesi öğrencisine burs verilmekte olup, bu burs ailesi tarafından vakfımıza bağışlanmaktadır.
Diğer burslarımız, sponsorlarımızın desteğiyle oluşturulan vakıf fonundan sağlanmaktadır.

Yıllara göre bursiyer ve sponsor sayıları:
2000-2001: 28 bursiyer, 17 sponsor
2001-2002: 35 bursiyer, 25 sponsor
2002-2003: 35 bursiyer, 27 sponsor
2003-2004: 41 bursiyer, 36 sponsor
2004-2005: 45 bursiyer, 35 sponsor
2005-2006: 50 bursiyer, 42 sponsor
2006-2007: 55 bursiyer, 48 sponsor
2007-2008: 55 bursiyer, 38 sponsor
2008-2009: 48 bursiyer, 49 sponsor
2009-2010: 48 bursiyer, 52 sponsor
2010-2011: 45 bursiyer, 40 sponsor
2011-2012: 43 bursiyer, 41 sponsor
2012-2013: 40 bursiyer, 30 sponsor
2013-2014: 36 bursiyer, 34 sponsor
Burs başvuruları hakkında detaylı bilgi almak veya sponsor olmak için tıklayınız.