2002-2006 yılları arasında vakıf bünyesinde yapılmış olan bu faaliyetler, 2008 yılından beri enstitümüz bünyesinde gerçekleştirilmektedir.

1. “Bugün Dünyada İslâm İmajı ve Tasavvuf Kültürünün Evrensel Boyutlarıyla Değerlendirilmesinin Önemi” – (26.01.2002)

deneme2. “İslam Dünyasında Düşünce Hareketleri”-(28.Ocak.2005)
Konuşmacı: Prof. Dr. Fahrettin OLGUNER

iconmonstr-video-play-3-icon-256  3. “Medya ve Etik Değerler” –(12.Mart.2006)
Konuşmacılar: Prof. Dr. Kenan GÜRSOY, Prof. Dr. Edibe SÖZEN, Doç. Dr. Yurdagül MEHMETOĞLU, Yrd. Doç. Dr. Ali Ulvi MEHMETOĞLU

1. “Zihniyetlerin Yansıma Alanı Olarak Edebiyat”
Konuşmacı: Prof. Dr. Sema UĞURCAN

2. “Aynalar ve Mısralar”
Konuşmacı: Y. Mimar Özcan ERGİYDİREN

3. “Ortaçağ’da Almanya’da Edebiyat”
Konuşmacı: Prof. Dr. Semahat YÜKSEL

4. “Dil-İnsan-Kültür Bağlantısı”
Konuşmacı: Dr. Fahrünnisa BİLECİK

5. “Avusturya Edebiyatı’nda Mistik Öğeler ve Broch”
Konuşmacı: Yrd. Doç. Dr. Şebnem YÜCE

6. “Bilim ve Tefekkür Dili Olarak Türkçe”
Konuşmacı: Prof. Dr. Belkıs GÜRSOY

7. “Edebiyatımızın His ve Fikir Ufku”
Konuşmacı: Prof. Dr. Kâzım YETİŞ

2002-2004 yıllarında düzenlenen bu seminerlerin yazılı dökümlerinin kitaplaştırılması için çalışmalar sürdürülmektedir.

1. “İslâm Felsefesi Açısından Tasavvuf, Tasavvufun Evrensel Boyutları ve Ülkemizdeki Yorumları” (16.02.2002)
Konuşmacı: Prof. Dr. Fahrettin OLGUNER

2. “Tarihi İtibariyle Tasavvuf” (30.03.2002)
Konuşmacı: Prof. Dr. Mehmet DEMİRCİ

3. “Din Sosyoloji Açısından Tasavvuf” (27.04.2002)
Konuşmacı: Prof. Dr. Rami AYAS

4. “Teorik ve Pratik Ahlâk Bakımından Tasavvuf”-( 01.06.2002)
Konuşmacı: Prof. Dr. Coşkun DEĞİRMENCİOĞLU

5. “İslâm’ın İlk Dönemlerinde Ortaya Çıkan Farklılıkların Günümüze Yansıması ve Tasavvuf Anlayışı” -(14.12.2002)
Konuşmacı: Prof. Dr. Ethem Rûhi FIĞLALI

6. “İslâm Tarihinin İlk Dönemi ve Bazı Problemleri”-(18.01.2003)
Konuşmacı: Prof. Dr. Mustafa FAYDA

7. “Psikoloji ve Tasavvuf”- (03.05.2003)
Konuşmacı: Psikolog Mahpeyker KOÇGÜNDÜZ

8. “İslâmı Anlamada Tasavvuf Düşüncesinin Önemi”- (15.Mayıs.2004)
Konuşmacı: Doç. Dr. Paul BALLANFAT”

9. “Mevlânâ Celâleddîn-î Rûmî ve 13.yy. İslâm Dünyasında Düşüncenin Boyutları”- (23.Aralık.2004)
Konuşmacı: Prof. Dr. Fahrettin OLGUNER