İlhan Ayverdi Hâtıra Kitabı
Yazar: İsmet Binark
ISBN: 978-975-98262-7-7
Sayfa: 902
Boyut: 16×24
Baskı: 1
Yayın Tarihi: 2018
Fiyat: 175 TL

“İnsanoğlunun ezel ebed arasındaki mâcerâsında, bütün safhaları hakkıyla ve gereği gibi yaşadığına ve bunları yaşarken de etrâfına hikmetler sergilediğine idrâkimiz ölçüsünde şehâdet edebildiğimiz büyük ve müstesnâ insan, yaşadığı her merhaleden bizlere nişân veren, hikmetler özetleyen Ken’ân Rifâî Hazretleri, ‘Hayat yolumun seninle kesişmesi, yaşadığım en büyük bahtiyarlıktır’…”

İlhan AYVERDİ

Satın almak için vakfımız telefon numarası: 0 (212) 631 34 22 veya iletişim sayfamız: Cenan Vakfı İletişim üzerinden bize ulaşabilirsiniz.