Vakfımızın, Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü bünyesindeki kütüphanemiz, tasavvuf, tarih, edebiyat, din, felsefe, kültür ve dinî mûsikî alanlarında araştırma yapanlara uluslararası hizmet vermeyi hedeflemektedir. Bu doğrultuda, bahsi geçen alanlarda özelleşmiş ve husûsiyeti olan kitaplar bağış kanalıyla temin edilmiştir.

Hazırlık çalışmaları tamamlanan kütüphanemiz 9 Kasım 2014 Pazar günü yapılan merasimle açılmıştır. Bağışlanan kitaplar, Ayşe Kahvecioğlu ve gönüllü bir ekip tarafından, profesyonel kütüphanecilik programı ile tasnif edilmiş ve kayda alınmıştır. Şu andaki kitap sayısı 13.000’i geçmiştir.

Kütüphanemizde bulunan eserlerden bazılarını görmek için lütfen tıklayınız

Kütüphane girişi – Kütüphanemize online giriş hazırlıkları yapılmaktadır.

Kütüphanemize kitap bağışı yapanlar:
*Ahmet Düzgünman
Ahmet Küey
Bayram Yüksel
Can Ceylan
Çiğdem Gürsoy
*Erdoğan Öztürk
*Ergun Göze
Ezel Bakırcıoğlu
Fahir Güneri
Fahrettin Aral
*Fahrettin Olguner
Galip Çakır
Gonca Yayan
Gülnar Mızrak
Kenan Gürsoy
*Mustafa Tahralı
*Müjgan Cunbur
*Nazik Erik
*Nezihe Araz
Ömer Lütfi Toygar
Ömer Okutan
Remziye Alemli
Reşat Kaynar
Semahat Yüksel
Şengül Sürmen
Şükran Kırmazel
Yusuf Ömürlü
*Toplu kitap bağışı yapmışlardır.