Bu yayınımız iki kitap ve Cd olarak üç çalışmadan oluşmaktadır.

1.Kitap

İlâhiyât-ı Ken’an: Notalarıyla Bestelenmiş İlâhiler
Hazırlayan: Yusuf Ömürlü
ISBN: 978-975-98262-3-9
Sayfa: 214
Boyut: 16,5×24
Baskı: 1
Yayın Tarihi: 2014
Fiyat: 175 TL

Kitap Özellikleri
Elinizde bulunan kitap, o büyük velî Ken’an Rifâî Hazretleri’nin kitleleri içine dâvet ettiği insanlık, İslâm, îman ve ihlâs cennetidir. Her satırında bir hikmet ve irfan çağlayan bu manzum irşâdnâme, onun kendini rehber ittihaz eden kimseler için bitip tükenmez bir hazîne olarak dünyânın bağrına dikilmiş âbidevî bir feyz kalesidir.
Bu manzûmelere çevresine bir âbide olarak hediye eden o velînin her nefesi, insanoğluna sırasında sözle, sırasında sazla, bıkıp usanmadan çağlayan gibi akmış durmuştur vesselâm…” Sâmiha Ayverdi

Satın almak için vakfımız telefon numarası: 0(212) 631 34 22, veya iletişim sayfamız: Cenan Vakfı İletişim üzerinden bize ulaşabilirsiniz.

2.Kitap

ilahiyatı_kenan_kitap

İlâhiyât-ı Ken’an: İlâhî ve Manzûmeler
Yazar: Kenan Rifâî
Hazırlayan:     Prof. Dr. Mustafa Tahralı
ISBN: 978-975-9826-22-2
Sayfa: 348
Boyut: 13,5×19,5
Baskı: 1
Yayın Tarihi: 2013
Fiyat: 100 TL

Kitap Özellikleri
Elinizde bulunan kitap, o büyük velî Ken’an Rifâî Hazretleri’nin kitleleri içine dâvet ettiği insanlık, İslâm, îman ve ihlâs cennetidir. Her satırında bir hikmet ve irfan çağlayan bu manzum irşâdnâme, onun kendini rehber ittihaz eden kimseler için bitip tükenmez bir hazîne olarak dünyânın bağrına dikilmiş âbidevî bir feyz kalesidir.” Sâmiha Ayverdi

Satın almak için vakfımız telefon numarası: 0(212) 631 34 22, veya iletişim sayfamız: Cenan Vakfı İletişim üzerinden bize ulaşabilirsiniz.

3.Albüm (4 CD)

ilahiyatı_kenan_cd

Ken’ân- er Rifâî’den  İlâhiyât-ı Ken’an: LÂ EDRȊ
Proje/Sanat Yönetmeni:  Yusuf Ömürlü
Yayın tarihi: 2012
Fiyatı: 100 TL

Albüm Özellikleri:
Lâ Edrî Topluluğu
Sesler:
Vasfi Emre Ömürlü, Elif Ömürlü Uyar
Enstrümanlar:
Orhan Artun (Kanun), Tuğrul Fayda (Bendir), Vasfi Emre Ömürlü (Bendir), Hüseyin Özkılıç (Ney), Aydemir Tuncer (Tanbur), Ersin Tükek (Halîle), Lâle Akay Umul (Kemençe)

“Kenan Rifâî Hazretleri, Hz. Mevlânanın Mesnevîsini, Kurânın tefsîridir diyerek, ve yine Hazretin himmetiyle, okutmuşlar, Vâlideleri Hatice Cenan sultanın ezbere bildikleri Niyâzî divânını Mesnevînin şerhi olarak belirtmişler ve “biz de onun lübbünü İlâhiyât-ı Ken’an’da yaptık” buyurmuşlardır. Bütün tasavvufî umdelerin, hakikatte, özünü içeren İlâhiyât-ı Ke’nan, başta Ken’an Rifâî Hz. olmak üzere pek çok kişi tarafından bestelenmiştir ki bunların bazıları Kendilerinin aşkın sevgisinin anlık zuhuru olarak, usûlden, makamdan münezzeh, fakat kimisi de mûsikî olarak da yüksek seviyeli eserlerdir. Hak ve hakikatin Kendilerinin aynasından yansıması olan bu güfteler, yine, kimi zaman kıyıda köşede kalmış, nâdîde makamların elbisesini giymişler, ve bu özellikleriyle başka kitaplarda da yer bulmuşlardır. Özellikle dînî eser formlarında çok kullanılmayan, Büzürg, Şerefihamîdî, Irak, Hisar Bûselik, Sabâ Zemzeme, Rast-ı Cedîd, Ferahnak Aşîran, Ferahfezâ eserler bu minvâl bestelerdir.”

Aşağıda ‘İlâhiyât-ı Ken’an‘ albümünden seçtiğimiz güftesi Kemâl Edip Kürkçüoğlu’na, bestesi ise Ahmet Hatipoğlu’na ait olan, Segâh makamındaki ‘Bir şâh-ı felek-mertebedir Hazret-i Ken’ân‘ isimli eseri dinleyebilirsiniz.

Satın almak için vakfımız telefon numarası: 0(212) 631 34 22, veya iletişim sayfamız: Cenan Vakfı İletişim üzerinden bize ulaşabilirsiniz.