Ken’an Rifâî – “Tuhfe-i Ken’ân”
Yazar: Ken’an Rifâî
ISBN: 978-975-98262-8-4
Sayfa: 127
Boyut: 16x 23,5
Baskı: 1
Yayın Tarihi: 2018
Fiyat: 75 TL

Sâdeleştiren ve Yayına Hazırlayan: Prof. Dr. Mustafa Tahralı

İlk Yayın Tarihi: 1911

“Ken’an Rifâî Hazretleri yazmış olduğu Mukaddime-i Risâle’de, ‘Medîne-i Münevvere’de (Allah onu kıyâmet gününe kadar şereflendirsin!) 340 kadar Hazret-i Peygamber’in hadislerinden çıkarabildiğim yüce mânâlar ile Kasîde-i Bür’e’nin manzum olarak şerefli mânâlarını ihtivâ etmektedir.’ diyerek eserini takdim etmektedir…

…Bu ifadeden, eserin hadîs-i şerif tercümelerinden meydana gelen birinci bölümünü ve Peygamber Efendimiz’e övgü olan ikinci bölümünü, Ken’an Rifâî Hazretlerinin, Medîne-i Münevvere’deki ikāmet ve ziyâretlerinden bir nişâne ve hâtıra, din ve tarîkat kardeşlerine bir “Tuhfe” yâni “Armağan” olarak hazırlamış olduğu anlaşılmaktadır.”

Satın almak için vakfımız telefon numarası: 0 (212) 631 34 22 veya iletişim sayfamız: Cenan Vakfı İletişim üzerinden bize ulaşabilirsiniz.