12 Ağustos 2014 tarihinde vakfımız, “Türkiye’den Balkanlar’a Kültür ve Sanat Köprüsü” faaliyeti kapsamında ağırlamakta olduğu Balkan ülkelerinde görevli öğretmenler grubunu vakıf merkezinde misafir etti.

Programda, Vakıf Yönetim Kurulu 2. Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Olguner’ in hoşgeldiniz konuşması ardından, Mütevellî Heyet üyelerimizden Psikolog Mahpeyker Koçgündüz “Değerler” üzerine bir konuşma gerçekleştirdi.

Koçgündüz, somut ve soyut şeylerin bir temele oturtulmasını ve anlam kazanmasını, insanı da insan yapanın ve yaşamaktan öteye bir kimlikle var olmasını sağlayanın değerler olduğundan, ancak değerlerin de sürekli değişmekte olduğundan bahsetti. Buna göre 21.yy’da insanî ilişkilerin, mekanikleşmenin de bir sonucu olarak, giderek değişmesi ve değerlerin farklılaşması bazı problemler doğurmuştur. Koçgündüz, değerlerimizi yeniden hatırlayarak bu problemlerin çözümünü bulmaya çalışmanın, Cenan Eğitim Kültür ve Sağlık Vakfı’nın hedefleri arasında olduğunu belirtti. Bugün vakıf merkezi olarak kullanılan, 1908-1925 yılları arasında dergâh olan, binâda geçmişteki yaşayış tarzı, dergâh âdâbı, yeme-içme, günlük yaşantı, hayata dâir temel prensipler, kurallara uyma ahlâkı vb. ile ilgili bilgiler verdikten sonra yaşanan incelik, zarâfet ve prensipli hayatın muhafaza ettiği değerlerin tekrar keşfedilmesi gerektiğinden bahsetti.

Sohbetin ardından Vakıf Müzesi ziyaret edilerek binânın tarihçesi hakkında bilgi verildi.

 

Balkan Faaliyetleri sayfasına buradan ulaşabilirsiniz…