Peygamberimiz Hz. Muhammed (SAS) in doğum yıldönümü vesilesiyle her yıl, TÜRKKAD İstanbul Şubesi, KERİM Vakfı ve ALTAY Vakfı ile müştereken anma geceleri düzenlenmekte ve Dost “İslâma Hizmet” Ödülleri verilmektedir.
2005 yılından bu yana geleneksel olarak verilen bu ödüller, Hz. Muhammed’in doğru bir şekilde tanıtılmasına hizmet gayreti içinde olan kişilere hürmetin bir ifadesi olarak sunulmaktadır. Ödüller bugüne kadar farklı ülkelerden çok sayıda akademisyen, yazar ve sanat insanına ulaşmıştır.
Ödül verilecek kişiler, her sene belirlenen konu başlığı çerçevesinde, yurt içi ve yurt dışından bu konularda eser vermiş ve hizmet etmiş akademisyen, yazar, araştırmacı ve sanatçılar arasından seçilmektedir.

Dost Ödülleri:
2014:
– Muhammed Emin Yıldırım’a, “Sahâbe İklimi” adlı kitap serisi dolayısıyla
– Prof. Asma Sayeed’e, “Women and the Transmission of Religious Knowledge in Islam” adlı kitabı dolayısıyla

2013:
– Prof. Dr. Yaşar Kandemir’e, eserleri dolayısıyla
– Prof. Asma Afsaruddin’e, “First Muslims” adlı kitabı dolayısıyla

2012:
– Prof. Dr. Ali Bardakoğlu’na, yapmış olduğu hizmetler dolayısıyla
– Prof. Bruce Lawrence’a, “The Qur’an: A Biography” adlı kitabı dolayısıyla
– Son devir tefsir âlimlerinden Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır adına ailesine
– Prof. Dr. Tayyar Altıkulaç’a, Kur’an tilâveti ve erken dönem Kur’an nüshaları üzerinde yaptıkları çalışmalar dolayısıyla
– Kur’an-ı Kerîm çevresinde şekillenen sanatlardan HAT sanatında Hattat Aziz Efendi adına ailesine
– Kur’an-ı Kerîm çevresinde şekillenen sanatlardan TEZHİP sanatında Muhsin Demironat adına ailesine
– Kur’an-ı Kerîm çevresinde şekillenen sanatlardan CİLT sanatında İslâm Seçen’e

2011:
– Prof. Dr. Omid Safi’ye “Memories of Muhammad: Why the Prophet Matters” adlı kitabı dolayısıyla
– Prof. Dr. Emine Yeniterzi’ye, “Türk Edebiyatında Na’tlar” ve “Divan Şiirinde Na’t” adlı eserleri dolayısıyla

2010:
– Ahmed Moustafa’ya, “The Attributes of Divine Perfection” (İlâhî Kemâlin Sıfatları) adlı kitabı dolayısıyla
– Mustafa Sabri Küçükaşçı’ya, “Câhiliye’den Emevilerin Sonuna Kadar Haremeyn” adlı kitabı dolayısıyla

2009:
– Dr. Casim Avcı’ya “Muhammed’ül Emin” adlı kitabı dolayısıyla
– Denise A. Spellberg’e , “Politics, Gender and the Islamic Past: The Legacy of ‘A’isha Bint Abi Bakr” adlı kitabı dolayısıyla

2008:
– Annemarie Schimmel’e, “Ve Hazreti Muhammed (s.a.s.) O’nun Peygamberidir” adlı eseri dolayısıyla
– Mustafa Asım Köksal’a, “Hz. Hüseyin ve Kerbelâ Fâciâsı” adlı kitabı dolayısıyla

2007:
– Muhammed Hamidullah’a, “Hz. Muhammed” adlı eseri dolayısıyla
– Yusuf Ömürlü’ye, “Peygamber İlâhileri” adlı kitabı dolayısıyla

2006:
– Muhammed Martin Lings’e, “Hz. Muhammed’in Hayatı” adlı eseri dolayısıyla
– Prof. Dr. Ali Yardım’a, “Hz. Peygamber’in Şemâili” adlı kitabı dolayısıyla

2005:
– Carl Ernst’e, “Muhammed’in Yolunda” adlı eseri dolayısıyla

Detaylı bilgi için tıklayınız.