Vefâtlarının 67. yılında hürmetle yâd ediyoruz.

20. yüzyılın büyük mutasavvıf ve münevveri, vakfımızın mânevî kurucusu Ken’an Rifâî Büyükaksoy’u (1867-1950) vefâtlarının 67. yılında hürmetle yâd ediyoruz.