Prof. Dr. Mehmet Demirci ile Tasavvuf Tarihine Genel Bakış” konulu atölyemiz 31 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 21.00’de başlayacaktır.

Dersler Zoom üzerinden çevrimiçi olarak ve 5 hafta süreyle, haftada 1.5 saat olacak şekilde yapılacaktır. Katılımcı sayısı 20 kişi ile sınırlıdır. Detaylı bilgi almak ve kayıt yaptırmak için cenanvakfi@gmail.com adresine mail atabilir ya da 0212 631 34 22 ve 0546 589 79 33 numaralı telefonlardan Vakfımızla iletişime geçebilirsiniz.

Prof. Dr. Mehmet DEMİRCİ 

1942 Konya doğumlu. 1965’te İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü’nden mezun oldu. Orta dereceli okullarda öğretmenlik yaptı. Tasavvuf Tarihi dersi için yapılan sınavla, 1969 sonlarında İzmir Yüksek İslâm Enstitüsü’ne atandı. Enstitü 1982’de Dokuz Eylül Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi’ne dönüştü. Bu kurumda 40 yıla yakın Tasavvuf dersleri okuttu. Kazakistan’da Hoca Ahmed Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesinde 6 ay öğretim üyeliği yaptı. Mayıs 2009’da emekli oldu. Yeni Asır gazetesinde köşe yazarıdır.

Telif kitapları: 

Yûnus’ta Hak ve Halk Sevgisi

Türkistan Notları

Yahya Kemal ve Mehmed Akif’te Tasavvuf

Mevlânâ ve Mevlevî Kültürü

Sorularla Tasavvuf ve Tarikatler

İbâdetlerin İç Anlamı

Gönül Dünyamızı Aydınlatanlar

Nûr-i Muhammedî

Mesnevî Hikâyelerinden Dersler

Hadislerle Tasavvuf Kültürü

Tarihten Günümüze Tasavvuf Kültürü-Makaleler

Tarihi-Tasavvufi Menkıbeler ve Yorumları

40 Levha 40 Yorum

İyiler ve İyilikler

İzmir’de Tasavvuf Kültürü

TASAVVUF TARİHİNE GENEL BAKIŞ ATÖLYESİ

ATÖLYE YÖNETİCİSİ: Prof. Dr. Mehmet Demirci

ATÖLYE SÜRESİ: 5 Hafta

ATÖLYE GÜNLERİ: Haftada 1 Gün – 1,5 Saat 

ATÖLYE AKIŞI: 

1. HAFTA

-Tasavvufun mahiyeti

İlk Dönem: Zühd Dönemi (7. Ve 8. y.yıllar)

-Zühd (zahitlik) ne demek? -Hz. Peygamberin zâhitliği

-Zâhid sahâbiler, Ashâb-ı Suffa

-Tabiîn dönemi: Velsel Karanî. -Hasan-ı Basrî, Râbia-i Adeviyye 

 KAYNAKLAR: 

“Zâhidlik Nedir” yazısı, Hoş Gör Ya Hu içinde (M. Demirci)

 Sorularla Tasavvuf ve Tarikatlar (M. Demirci)

Tasavvuf ve Tarikatlar (Mustafa Kara)

Tasavvuf ve Tarikatlar (Hasan Kâmil Yılmaz)

2. HAFTA

Tasavvuf Dönemi (9-11. y.yıllar)

-Tasavvuf kelimesi. –Zühdden tasavvufa

-Tasavvufun bir hayat görüşü, bir fikir/tefekkür oluşu

-Sevgi ağırlıklı tasavvufun gelişmesi

-Bayezi-i Bistami -Cüneyd-i Bağdadi -Hallac-ı Mansur

KAYNAKLAR: 

Tasavvuf ve Tarikatlar (Mustafa Kara)

Tasavvuf ve Tarikatlar (Hasan Kâmil Yılmaz

Tezkiretü’l-Evliya (Feridüddin Attar, çev. S. Uludağ)

Evliya Menkıbeleri (Cami, Nefahatü’-Üns Tercümesi, S. Uludağ-M. Kara)

3. HAFTA

Tarikat Dönemi (12-14. y.yıllar)

-Tarik, tarikat -Silsile, himmet, bereket

-Alevî ve Bekrî tarikatlar

-Zikir (hafî-cehrî)

-Başlıca tarikatlar 

KAYNAKLAR

Türk Edebiyatına İlk Mutasavvıflar (Fuat Köprülü)

Türkiye’de Tarikatlar (Semih Ceyhan)

4. HAFTA 

Türklerde Tasavvuf

-Türklerin İslâmiyet’i kabulünde tasavvufun rolü

-Ahmed Yesevi ve Yesevilik

-Anadolu’nun İslâmlaşmasında Tasavvufun rolü. 

-Kolonizatör Türk dervişleri. 

-Balkanlar

KAYNAKLAR

-Kolonizatör Türk Dervişleri (Ömer Lütfi Barkan)

-Türkistan’dan Balkanlara Türklerde Tasavvuf (Mehmet Demirci)

5. HAFTA

Tanzimat’tan Bu Yana Tarikatlar ve Tasavvuf

-Tekkeler, sosyal hayat

-Sanat Edebiyat

-Gerileme

–Meclis-i Meşâyıh

-1925, Tekkelerin kapatılması 

-Tekkeler kapandı mı?

-Artıları, eksileri  –Eleştiriler

-Günümüz

KAYNAKLAR

-Mustafa Kara’nın eserleri (Tekkeler ve Zâviyeler, Metinlerle Günümü tasavvuf Hareketleri, Türk Tasavvuf Tarihi Araştırmaları, Metinlerle Osmanlılarda Tasavvuf ve Tarikatlar) 

-Mehmet Demirci (Vatan Ana Samiha Ayverdi, Kenan Rifâî Yazıları, İzmir’de Tasavvuf Kültürü, Yunus’ta Hak ve Halk Sevgisi)

NOT

Prof. Dr. Mehmet Demirci kişisel Web sitesi: Tasavvuf ağırlıklı kitapları, yazıları, makale ve bildirileri, videolar ve radyo kayıtları. (mehmetdemirci.org)

Write a comment:

*

Your email address will not be published.