Prof. Dr. Mehmet Demirci ile  Tasavvuf Düşüncesine Genel Bakış” konulu atölyemiz 29 Eylül 2021 Çarşamba günü saat 21.00’de başlayacaktır.Dersler Zoom üzerinden çevrimiçi olarak ve 5 hafta süreyle, haftada 1.5 saat olacak şekilde yapılacaktır. Katılımcı sayısı 20 kişi ile sınırlıdır.  Detaylı bilgi almak ve kayıt yaptırmak için cenanvakfi@gmail.com adresine mail atabilir ya da 0212 631 34 22 ve 0546 589 79 33 numaralı telefonlardan Vakfımızla iletişime geçebilirsiniz.

TASAVVUF DÜŞÜNCESİNE GENEL BAKIŞ

ATÖLYESİ

ATÖLYE YÖNETİCİSİ: Prof. Dr. Mehmet DEMİRCİ

ATÖLYE SÜRESİ: 5 Hafta

ATÖLYE GÜNLERİ: Haftada 1 Gün – 1.5 Saat 

ATÖLYE AKIŞI: 

    1. Hafta: 

-Zühdden (Eylemden) düşünceye, -Korkudan sevgiye

-Tevhidin boyutları., Cüneyd-i Bağdadi örneği

-Hallac-ı Mansur ne dedi?

Kaynakça: Süleyman Ateş, Cüneyd-i Bağdadi Hayatı Eserleri Mektupları. Louis Massignon, Halla-ı Mansur’un Çilesi, çev.İsmet Birkan. Yaşar Nuri Öztürk, Hallac-ı Mansur ve Eseri Kitabü’t-Tavasin. Mehmet Demirci, Nûr-i Muhammedî

    2.Hafta: 

-Tasavvuf dönemi eserlerinde kavramlar

-Makam ve hal, Cezbe görüntüleri, Şathiye

Gazali. Tasavvufun meşruiyetini sağlayan kimse

-el-Münkız’in tahlili

-Felsefe eleştirsi 

-Gazali eleştirileri

Kaynakça: Kelâbâzî, Doğuş Devrinde Tasavvuf, Kuşeyri Risalesi, Gazaali, el-Münkızü mine’d-Dalâl, Gazali, Nurlar Feneri

    3.Hafta:  

Melâmet  

Tasavvuf düşüncesinin merkezleri

-Horsan bölgesi ve orada yetişen mutasavvıfların düşüncesi

-Melâmet kavramı ve dayanakları

-Melâmet neşvesi

-Melâmilik yolu: Devreler

-Bayrami Melamiliği

-Nuru’l-Arabi Melamiliği

–Kültürümüzdeki etkisi

Kaynakça: Ali Bolat, Melâmetilik, Ali Bolat, Muhammed Nuru’l-Arabi, Reşat Öngören, Osmanlılarda Tasavvuf XVI. Yüzyıl, Mehmet Demirci, Eskişehirli Melami Ali Rıza Doksanyedi

    4.Hafta: 

Fütüvvet kavramı

-Fütüvvetin anlamı, dayanakları

-Fütüvvet ahlâkı, yaşanmış örnekler

-Ahîlik: Meslekî-tasavvufî bir teşekkül

Kaynakça: Süleyman Ateş, Tasavvufta Fütüvvet, Umut Güner, Tarihte Fütüvvet ve Ahilik,

    5.Hafta: 

Vahdet-i vücud ve Vahdet-i şühud

Muhyiddin ibn Arabi, tasavvuf düşüncesindeki yeri

Vahdet-i vücud: Vücut (varlık) kavramı

Pratikte ve teorideki anlaşılışı

Panteizmden farkı

Sonuçları

İmam Rabbani- Vahdet-i şühud

Kaynakça: Ferid Kam, Vahdet-i Vücud, İsmail Fenni Ertuğrul, Muhyiddin Arabi ve Vahdet-i Vücud, Necdet Tosun ve arkadaşları, İmam Rabbani Dini ve Tasavvufi Görüşleri

 

Prof. Dr. Mehmet DEMİRCİ 

1942 Konya doğumlu. 1965’te İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü’nden mezun oldu. Orta dereceli okullarda öğretmenlik yaptı. Tasavvuf Tarihi dersi için yapılan sınavla, 1969 sonlarında İzmir Yüksek İslâm Enstitüsü’ne atandı. Enstitü 1982’de Dokuz Eylül Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi’ne dönüştü. Bu kurumda 40 yıla yakın Tasavvuf dersleri okuttu. Kazakistan’da Hoca Ahmed Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesinde 6 ay öğretim üyeliği yaptı. Mayıs 2009’da emekli oldu. Yeni Asır gazetesinde köşe yazarıdır.

 

Telif kitapları: 

Yûnus’ta Hak ve Halk Sevgisi

Türkistan Notları

Yahya Kemal ve Mehmed Akif’te Tasavvuf

Mevlânâ ve Mevlevî Kültürü

Sorularla Tasavvuf ve Tarikatler

İbâdetlerin İç Anlamı

Gönül Dünyamızı Aydınlatanlar

Nûr-i Muhammedî

Mesnevî Hikâyelerinden Dersler

Hadislerle Tasavvuf Kültürü

Tarihten Günümüze Tasavvuf Kültürü-Makaleler

Tarihi-Tasavvufi Menkıbeler ve Yorumları

40 Levha 40 Yorum

İyiler ve İyilikler

İzmir’de Tasavvuf Kültürü

Ken’an Rifâî Yazıları

Hoş Gör Ya Hu

Vatan Ana Samiha Ayverdi

Gidenlerin Ardından

Eskişehirli Melami Ali Rıza Doksanyedi

Türkistan’dan Balkanlara Türklerde Tasavvuf

Çeviri ve yayına hazırladıkları: 

Nurlar Hazînesi (İbn Arabî’den çeviri 101 Kudsî Hadis)

Osmanlı Tasavvuf Kültürü (Kasîde-i Tâiyye Şerhi, İbn Fârız-Ankaravî)

Namazın Hakikati (Bursevi’den çeviri)

Write a comment:

*

Your email address will not be published.