‘Bir 20. yy münevveri:
Ken’an Rifâî’ Sempozyumu

Vakfımız bünyesinde yer alan Ken’an Rifâî Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü 30 Nisan 2015 tarihinde ‘Bir 20. Yüzyıl Münevveri: Ken’an Rifâî‘ başlıklı sempozyum düzenlemektedir. Program detaylarını aşağıda görebilirsiniz.