Vakfımızın kuruluş amaçlarını, faaliyetlerini ve bu çerçevede Ken’an Rifâî Büyükaksoy’un hayatının, şahsiyetinin, eserlerinin araştırılmasında, tanıtılmasında nasıl bir yol izlendiğini anlatmak amacıyla, Vakıf Başkanımız Prof. Dr. Kenan Gürsoy ile gerçekleştirdiğimiz 5’er dakikalık video serisi Cuma günleri yayınlanacaktır.

7.Bölüm: Ken’an Rifâi Büyükaksoy ve Eserleri

Prof. Dr. Kenan Gürsoy bu bölümde, Ken’an Rifâî Büyükaksoy’un eserlerinden bahsetmiştir. Bu eserlerden, Mesnevi 1. Cilt ve Şerhi, öğrencilerinin Kenan Rifâi Büyükaksoy’un yapmış olduğu sohbetlerden derleyerek hazırladıkları Sohbetler kitabı, en önemli eseri olan Ahmed er-Rifâi kitabı ve hem nota hem de şiir olarak yayınlanan İlâhiyat-ı Ken’an kitaplarının neşredildiğine değinmiş, ayrıca henüz neşre girmemiş olan Muktezâ-yı Hayat (Hayatın Gereklilikleri), Rehber-i Sâlikîn (Sâliklerin Rehberi) ve Tuhfe-i Ken’an (Kenan’ın Hediyesi) adlı eserlerinden söz etmiştir.

Önceki bölümleri izlemek için tıklayınız.