Vakfımızın kuruluş amaçlarını, faaliyetlerini ve bu çerçevede Ken’an Rifâî Büyükaksoy’un hayatının, şahsiyetinin, eserlerinin araştırılmasında, tanıtılmasında nasıl bir yol izlendiğini anlatmak amacıyla, Vakıf Başkanımız Prof. Dr. Kenan Gürsoy ile gerçekleştirdiğimiz 5’er dakikalık video serisi Cuma günleri yayınlanacaktır.

 12. Bölüm: Ken’an Rifâî Büyükaksoy’un Bilime Verdiği Önem

Prof. Dr. Kenan Gürsoy bu bölümde, Ken’an Rifâî Büyükaksoy’un tasavvuf anlayışında bilimin ve bilim adamlığının yeri ve öneminden bahsetmiştir. Bununla birlikte, Ken’an Rifâî Büyükaksoy’un eğitimciliği, Osmanlı döneminde farklı vilâyetlerdeki Millî Eğitim Müdürlükleri, özellikle Numûne-i Terakkî (İstanbul Lisesi), Dârüşşafaka Lisesi Müdürlüğü gibi görevleri ve Tedkîkāt-ı İlmiye Encümeni Âzâlığından (Bilimsel Araştırmalar Heyeti Üyeliği) söz etmiş, âilesindeki ve yakın çevresindeki bilim adamlarından örnekler vermiştir.

Önceki bölümleri izlemek için tıklayınız.