Muktezâ-yı Hayât-Hayâtın Gerekleri

Yazar: 

Ken’an Rifâî
ISBN: 978-605-74949-0-0
Sayfa: 115
Boyut: 13,5 x 19,5
Baskı: 1
Yayın Tarihi: 2020
Fiyat: 90 TL

Kitap Özellikleri
Sâdeleştiren: Prof. Dr. Mustafa Tahralı -İlhan Tahralı
Yayına Hazırlayan: Prof. Dr. Mustafa Tahralı
İlk Yayın Tarihi: 1892 (Eski harflerle)

“Muktezâ-yı Hayât, Ken’an Rifâî Hazretlerinin, Galatasaray Sultânîsi’nden mezun olduktan sonra 19 yaşında bir muallim/öğretmen olarak başladığı meslek hayâtında kaleme aldığı ilk kitaptır. Genel olarak halka ve özellikle de talebelerinin fen/tabîiyat derslerine yararlı olmak maksadıyla hazırladığı anlaşılmaktadır. Küçük boy (18.12 cm) 76 sayfalık kitap olup 1308/1892 (1893) yılında İstanbul’da yayımlanmıştır.

Kitabın “Mukaddime”sinde “vatan çocuklarına bir hediye olmak üzere tertip ettiği”ni, “Muktezâ-yı Hayât’ın parçalarından birçoğunu Fransızca kitaplardan ve başlıcasını La Science Illustrée/Resimli Bilim adlı kitaptan tercüme ve alıntı yapıp herkesin anlayabileceği bir derecede açık yazdığını söylemektedir….

Esas metni yazıya aktarmada ve sâdeleştirmede kusurlarımız varsa hoş görülmesini, bize bildirilmesi hâlinde düzeltmeye memnuniyetle hazır olduğumuzu özellikle ifade etmek isteriz.”

Prof.Dr. Mustafa Tahralı

Satın almak için vakfımız telefon numarası: 0(212) 631 34 22, veya iletişim sayfamız: Cenan Vakfı İletişim üzerinden bize ulaşabilirsiniz.