Muharrem ayı vesilesiyle, 29 Ekim 2015 tarihinde vakfımız konferans salonunda bir konser programı tertip edildi.

Solist Elif Ömürlü Uyar yönetimindeki konserde kendisine, seslerde Müge Özçelik, Ecem Aytekin, Yaşar Özkan, Tugay Bakır, Özkan Bakır; sazlarda Esat Şar (tanbur), Lâle Akay Umul( kemençe), Bâki Enis Balakbabalar (bendir) eşlik etti.

Konserde:

Sabahın seher vaktinde, Ali’yi gördüm Ali’yi (Türkü)
Eyvallah şâhım eyvallah, adı güzeldir güzel şah (Türkü)

Cân-ı candır Hazret-i Ahmed Muhammed Mustafa (Müstear İlâhî)
Bugün mâh-ı muharremdir (Uşşak Mersiye)
Âbidân-ı Mustafa’yız, biz Hüseynîlerdeniz (Uşşak İlâhî)
Ey şehîd-i Kerbelâ’ya ağlayan (Uşşak İlâhî)
Bu mâtemde olan derd ile hicrane devâ olmaz (Hüseynî İlâhî)
Cân ü baştan geçmişiz biz Şah Hüseyn’in aşkına (Gerdâniye Mersiye)
Muhammed bağının gülüdür Ali (Bestenigâr İlâhî)
Aynayı tuttum yüzüme, Ali göründü gözüme (Sabâ Nefes)
Bir nokta idim kıldı beni kāmet-i Tûbâ (Hicazkâr İlâhî)

isimli eserler seslendirildi.

Dinleyiciler arasında vakfımız tarafından misafir edilen Artisans de Paix üyelerinin de bulunduğu konser, büyük hayranlık ve beğeniyle izlendi.

Elif Ömürlü Uyar ve arkadaşlarına tekrar teşekkür ediyoruz.

Konserle ilgili video ve fotoğraflara aşağıdan ulaşabilirsiniz.