İslâmiyet’in hızla yozlaştığı ve bilgi kirliliğinin arttığı günümüzde dini doğru yaşamanın ve hayatın merkezine almanın inceliklerini anlamak ve nesillere aktarmak amacıyla Vakıf Başkanımız Prof. Dr. Kenan GÜRSOY yürütücülüğünde 25.11.2014’te başlatılan “Ken’an Rifâî ve 20. Asrın Işığında Müslümanlık” adlı temel eserin okunması, 29.03.2016 tarihinde 52’ye ulaşmış ve böylece bir okuma yılı gerçekleştirilmiştir. İnternet üzerinden de iştirakin sağlandığı bu okumanın artan ilgiye cevap verdiğini ve faaliyetin gayesine ulaştığını sevinerek müşahede ediyoruz. Okumaların bugüne kadar olduğu gibi her salı 19.30’da devam edeceğini bu vesile ile duyuruyoruz.