Kenan Gürsoy ile “Ken’an Rifâî Ekolü Çalışmaları” 20.Asrın Işığında Müslümanlık Safiye Erol Etüdü Üzerine

Mütevellî Heyet ve Yönetim Kurulu Başkanımız Prof. Dr. Kenan Gürsoy ile Kasım 2014 tarihinden beri Vakfımız bünyesinde devam eden, “Ken’an Rifâî Ekolü Çalışmaları” başlıklı Salı Derslerinde, dört müellif hanımefendi Sâmiha Ayverdi – Nezihe Araz – Safiye Erol ve Sofi Huri tarafından yazılmış  “Ken’an Rifâî ve 20. Asrın Işığında Müslümanlık” adlı eserin Safiye Erol etüdü üzerine yapılan çalışmanın ilk 10 bölümü vakfımızın Youtube kanalında yayındadır.

Write a comment:

*

Your email address will not be published.