Cenan Eğitim, Kültür ve Sağlık Vakfı Ken’an Rifâî Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü tarafından, Ken’an Rifâî Büyükaksoy’un doğumunun 150. yılı münasebetiyle, tertip edilen programların üçüncüsü 22 Ekim 2017 Pazar günü Vakfımız bünyesinde bulunan Müze’nin kurulduğu eski Semâhâne’de gerçekleştirildi.

Ken’an Rifâî Büyükaksoy’un beste ve güftelerinden oluşan konser, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Müdürlüğü sanatçıları tarafından, Yüce Gümüş idâresinde icrâ edildi.

Konser programını ve icrâ edilen eserlerin güftelerini Sayın Ali Bektaş Beyefendi takdim etti.

Programda, Vakfımızın Başkanı Prof. Dr. Kenan Gürsoy, Ken’an Rifâî Büyükaksoy’u anmanın, kendilerinin şiiri, mûsikîsi, insan idrâki, irşâdı ve ilhâmı ile mümkün olabileceğine dair bir açılış konuşması yaptı.

Dinleyenlerin gönüllerine tesir eden konserde, bestesi ve güftesi Ken’an Rifâî Büyükaksoy’a ait on bir nâdîde eser ve yine güftesi kendilerine ait olan, bestekârları Özcan Ergiydiren, Muallim Kâzım Bey ve İzzeddin Hümâyi Beylere ait toplam on dört eser seslendirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Müdürlüğü Sanatçıları Sayın Yüce Gümüş’e, Sayın İbrahim Suat Erbay’a, Sayın Eray Cinpir’e, Sayın Arzu Kopuz Çelik’e, Sayın Yâsin Özçimi’ ye, Sayın Tuncay Tuncay’a, Sayın Burak Çakır’a, Sayın Oray Yay’a ve takdimi gerçekleştiren Sayın Ali Bektaş’a, bu hârikulâde konser için şükranlarımızı sunar, programda emeği geçen herkese teşekkür eder, hayırlar niyaz ederiz.

Bu konserler 2017 yılı süresince devam ettirilecektir.