KENAN GÜRSOY HİKMETİN İZİNDE 41 YIL PANELİ

Vakfımızın Mütevellî Heyet ve Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Prof. Dr. Kenan Gürsoy Hocamızın Akademideki 41. yılını tamamlaması münasebetiyle, Türk Kadınları Kültür Derneği Genel Merkezi ve Altay Kültür, Sanat ve Eğitim Vakfı tarafından düzenlenen, Prof. Dr. Kenan Gürsoy’un felsefesinin ana hatlarının, düşünce hayatımızdaki yerinin, millî ve mânevî tefekkür alanına sağladığı katkıların ele alındığı panel  25 Şubat 2018 Pazar günü saat 14.00-17.00 arasında Ankara’da Millî Kütüphane Konferans salonunda gerçekleştirildi.

Sayın Prof. Dr. Kenan Gürsoy Hocamızın değerli meslektaşlarının, yetiştirdiği öğrencilerinin ve felsefe dostlarının katıldığı panel büyük bir ilgi gördü.

Panel, Altay Kültür, Sanat ve Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Rahmi Keleş ve Türk Kadınları Kültür Derneği Genel Başkanı Emine Bağlı’nın düzenleme heyeti adına yaptıkları açılış konuşmalarıyla başladı.

Kenan Gürsoy felsefesinin, millî kültürümüz ve irfânımız adına olduğu kadar, dünyanın ihtiyaç duyduğu fikir ufukları için de katkı sağlayabilecek olan görüşlerinin, teklif ettiği yeni kavramların, dünya problemleri için, bugünün insanının bunalımları için çözüm önerilerinin irdelendiği panelde sunulan tebliğler birbirini tamamlayan bir şekilde ele alındı.

Doç. Dr. Fulya Bayraktar’ın oturum başkanlığında gerçekleştirilen panelde, Prof. Dr. Levent Bayraktar “Kenan Gürsoy’u Düşünmek, Kenan Gürsoy’la Düşünmek”, Doç. Dr. Fulya Bayraktar  “Kenan Gürsoy’un Felsefesinin Evrenselliği”, Yrd. Doç. Duygu Dinçer “Kenan Gürsoy’un İnsan Anlayışı” ve Dr. Zeynep Tek “Kenan Gürsoy’un Felsefe ve Edebiyat Tasavvuru” başlıklı tebliğlerini sundular ve Kenan Gürsoy’un bir felsefe geleneği oluşturduğunu, bir evrensel proje teklif ettiğini yeniden fark ederek, onun kavramlarına ve fikirlerine dikkat çekilmiş olmasının anlamı ve değeri üzerinde durdular.

Panelin ardından, Prof. Dr. Kenan Gürsoy’un dostları, meslektaşları, farklı alanlardan akademisyenler ve öğrencileri, kendisiyle olan hâtıralarını ve hissiyatlarını paylaştılar. Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi İslâm Felsefesi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Müfit Selim Saruhan, Ankara Tabipler Odası Başkanı Prof. Dr. Vedat Bulut, Psikolog Mahpeyker Koçgündüz, Sosyolog ve Felsefeci Zeynep Tekinalp gibi isimlerin de aralarında bulunduğu katılımcılar panelde; gelenekli bir Türk Düşüncesi oluşturulması adına Kenan Gürsoy’un katkıları ve bu panelin anlamı üzerinde durdular. Prof. Dr. Kenan Gürsoy’un Türkiye’de irfan hayatımızı temel alan, evrensel yönelimli, çağdaş bir felsefe ortamı oluşturmakta olduğundan bahsettiler. Kültür ve Etik Platformu Başkanı Müzeyyen Pehlivan,  “Prof. Dr. Kenan Gürsoy Felsefe Atölyesi” adına yaptığı değerlendirmede Hocamızın Türk Düşünce Hayatına yaptığı katkıların Akademi ile sınırlı kalmadığına dikkat çekti. Konuşmacılar genel olarak, bu panelin sadece bir vefâ programı olmadığının, Kenan Gürsoy felsefesinin anlaşılması için bir davet olduğu kadar, düşünce gelenekleri oluşturabilmek ve dünya problemleri karşısında tekliflerimizi sunabilmek için de bir vesile olduğunun altını çizdiler.

Panel, Prof. Dr. Kenan Gürsoy’un kapanış konuşmasıyla sona erdi.

Panelin ardından Prof. Dr. Kenan Gürsoy, kitaplarını imzaladı.

Hikmetin İzinde 41 Yıl Paneli – Prof. Dr. Kenan Gürsoy Kapanış Konuşması

Panel’deki konuşmaların tamamını linkten izleyebilirsiniz.