İlâhiyât-ı Ken’ân’dan Yeni Besteler

İlâhiyât-ı Ken’ân’dan Yeni Besteler
Müellifler: Cemil Altınbilek-Ahmet Kadri Rizeli
ISBN: 978-605-74949-1-7
Sayfa: 174
Boyut: 16×24
Baskı: 1
Yayın Tarihi: 2021
Fiyat: 45 TL

“Ken’an Rifâî Büyükaksoy’un 1920’li yılların ilk yarısında yayınlanmış bulunan “İlâhiyât-ı Ken’ân” adlı eseri, onun hem tasavvufî neşve ile söylenmiş manzumelerini, hem de bunların üzerlerine yapılmış besteleri ihtiva eder. Bu bestelerin büyük bir kısmı Kendileri tarafından, diğerleri ise her biri san’at ve mâneviyat dünyamızın önemli isimlerinden olan bir grup öğrencisi tarafından vücûda getirilirler. Eser; daha sonraları 1974, 1988 ve 2014 yıllarında gözden geçirilerek, notalı veya notasız olarak tekrar yayınlanır.

……………

Elbette hayat; esası bozulmadan süre giden bir tazelenme hareketini mümkün, hatta gerekli kılar. Her dönemin, kendine has ruhu yeni ilhamlar ve yeni yönelişler bahşedebilir. Hele, işlenen ana kaynak, Hakk ve Hakikat adına bir ebediyet sırrını bizlere hatırlatmakta ise… Bu çerçevede düşünülen hatırlayış, aynı zamanda titreyen gönül telimize bir çağrı niteliğindedir. O zaman çağlayan o gür ırmağa iştirak etmek anlamında yeni san’at verimlerinin husule gelmesi son derece tabiîdir.

Pek kıymetli bestekârlarımız, Ahmet Kadri Rizeli ve Cemil Altınbilek Beyefendileri, Vakfımız adına, bu yeni eserleri sanat ve anlam dünyamıza kazandırmış olmalarından dolayı tebrik ediyor, ruh dünyalarından yansıttıkları bu mânevî iklimi bizlerle paylaştıkları için kendilerine şükranlarımızı ifade ediyoruz.

Bestekârlarımızdan Cemil Altınbilek, Kitab’ın önsözünde şöyle diyor : “Elbette İlâhiyât-ı Ken’ân’dan yeni besteler yapmak bir ihtiyaç değildir. Ama O’nun efsununa kapılanlar için, bu bir iştiyak olabilir.”…
Prof. Dr Kenan Gürsoy

Satın almak için vakfımız telefon numarası: 0(212) 631 34 22, veya iletişim sayfamız: Cenan Vakfı İletişim üzerinden bize ulaşabilirsiniz.