İstanbul Aydın Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak görevini sürdüren Dr. Duygu Dinçer ileDuygu Okuryazarlığı Atölyesi” 25 Ekim 2020 Pazar günü saat 20.00’da başlayacaktır.

Dersler Zoom üzerinden çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek ve 8 hafta süreyle, haftada 1.5 saat olacak şekilde yapılacaktır. Katılımcı sayısı 20 kişi ile sınırlıdır.  Detaylı bilgi almak ve kayıt  yaptırmak için cenanvakfi@gmail.com adresine mail atabilir ya da 0212 631 34 22 , 0546 589 79 33 numaralı telefonlardan Vakfımızla iletişime geçebilirsiniz.

DUYGU DİNÇER

Dr. Duygu Dinçer 2006 yılında İstanbul Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Ana Bilim Dalı’ndan mezun oldu. 2009 yılında Hacettepe Üniversitesi’nde Sosyal Psikoloji alanında yüksek lisansa başladı. Eğitiminin ikinci döneminde Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Psikoloji Bölümü’ne araştırma görevlisi olarak atandı ve yüksek lisansını burada tamamladı. Yüksek lisans öğrenimi sırasında YÖK Yüksek Lisans Araştırma Bursu ile Leuven Üniversitesi’nde (Belçika) misafir araştırmacı olarak görev yaptı; Kültür ve Duygu Laboratuvarı’nda çalıştı.

Bu süreçte özellikle suçluluk ve utanç duyguları üzerinde yoğunlaştı. 2012’de Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Ana Bilim Dalı’nda doktoraya başladı; orada beş yıl araştırma görevlisi olarak çalıştı. 2015 yılında TÜBİTAK Doktora Sırası Araştırma Bursu ile misafir araştırmacı olarak California Üniversitesi, Berkeley’de (ABD) Psikoloji Bölümü’nde görev yaptı.

Ağırlıklı olarak aşk ve benlik üzerine çalıştı. Duygular konusunda birçok ulusal ve uluslararası çalışması bulunan Dr. Dinçer, şu anda İstanbul Aydın Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Ana Bilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.

DERS ADI:DUYGU OKURYAZARLIĞI ATÖLYESİ

(GİRİŞ MODÜLÜ)

ATÖLYE YÖNETİCİSİ: Dr. Öğr. Üyesi Duygu DİNÇER

ATÖLYE SÜRESİ: 8 Hafta

ATÖLYE GÜNLERİ: Haftada 1 Gün, Pazar Günü saat 20.00-21.30

ÖN KOŞUL: Gönderilen görsel/işitsel materyallerin öncesinde incelenmesi, verilen uygulama ödevlerinin yerine getirilmesi, atölye sırasında görüntü ve sesli katılım yapılması.

ATÖLYENİN AMACI

Bu atölye katılımcıların,

 • Temel duyguları ve sosyal duyguları tanıma ve ayırt etme,
 • Duygulara dair kavramsal repertuarını genişletme,
 • Beden dili, yüz ifadeleri, ses tonu vb. sinyalleri okuyarak kendi duygularını tanıma ve anlama,
 • Beden dili, yüz ifadeleri, ses tonu vb. sinyalleri okuyarak başkalarının duygularını tanıma ve anlama,
 • Günlük yaşamda kendinin ve başkalarının hangi duyguları daha yoğun deneyimlediğini fark etme,
 • Kişilerarası ilişkilerin cereyan ettiği her yerde (örneğin evde, işte, okulda vb.) duyguların ortaya çıkış mekanizmasını kavrama

becerilerini geliştirmeyi amaçlar.

ATÖLYE SÜRECİ

Atölyenin görsel malzemeleri Zoom programında ekran paylaşma yöntemiyle katılımcılara yansıtılır. Atölye süreci doğrudan anlatım, grup çalışması, soru-cevap, tartışma, video gösterimi, film analizi, edebi metin analizi vb. yollara başvurularak yürütülür.

ATÖLYE HAFTALIK AKIŞI

 1. HAFTA:

Tanışma. 

Atölye işleyişinin ve kurallarının tanıtılması.

Katılımcıların amaç ve beklentilerinin alınması.

Atölyenin amaç ve beklentilerinin aktarılması.

Grup kurallarının belirlenmesi.

Duygu okuryazarlığı kavramı ve önemi hakkında bilgi verilmesi.

Duygu kavramı ve tarihçesi hakkında genel bir giriş yapılması.

Oturumun özetlenmesi.

 1. HAFTA

Önceki hafta oturumunun genel değerlendirmesi.

Duygu kavramı ve tarihçesi hakkında ek bilgiler sunulması.

Duyguların işleyiş mekanizmasının anlatılması.

Film analizi yoluyla katılımcıların duygu repertuarlarının keşfedilmesi.

Oturumun özetlenmesi.

 1. HAFTA

Önceki hafta oturumunun genel değerlendirmesi.

Temel duyguların tanıtılması ve doğasının anlatılması.

Film ve kitap kesitleriyle temel duyguların örneklendirilmesi.

Duygulara dair kavramsal repertuarın genişletilmesi.

Bireysel ve grup etkinlikleri yoluyla deneyime dayalı paylaşımların analiz edilmesi.

Oturumun özetlenmesi.

 1. HAFTA

Önceki hafta oturumunun genel değerlendirmesi.

Temel duygulara dair ek bilgiler sunulması.

Film ve kitap kesitleriyle temel duyguların örneklendirilmesi.

Bireysel ve grup etkinlikleri yoluyla deneyime dayalı paylaşımların analizine devam edilmesi.

Oturumun özetlenmesi.

 1. HAFTA

Önceki hafta oturumunun genel değerlendirmesi

Kültür ve duygu ilişkisinin kurulması.

Duyguların bağlamla ilişkisinin gündelik yaşam deneyimleri içinden kavranması.

Sosyal duyguların tanıtılması ve doğasının anlatılması.

Film ve kitap kesitleriyle sosyal duyguların örneklendirilmesi.

Bireysel ve grup etkinlikleri yoluyla deneyime dayalı paylaşımların analiz edilmesi.

Oturumun özetlenmesi.

 1. HAFTA

Önceki hafta oturumunun genel değerlendirmesi.

Sosyal duygulara dair ek bilgiler sunulması.

Bireysel ve grup etkinlikleri yoluyla deneyime dayalı paylaşımların analizine devam edilmesi.

Oturumun özetlenmesi.

 1. HAFTA

Önceki hafta oturumunun genel değerlendirmesi.

Duygu-düşünce-davranış ilişkisinin gözden geçirilmesi.

Duygu düzenleme stratejilerinin tanıtılması.

Oturumun özetlenmesi.

 1. HAFTA

Önceki hafta oturumunun genel değerlendirmesi.

Etkinlik bazlı duygu okuryazarlığı ve duygu düzenleme çalışmaları.

Katılımcı paylaşımlarının alınması.

Atölyenin genel değerlendirmesi.

Write a comment:

*

Your email address will not be published.