Bir 20. Yüzyıl Münevveri: Ken’an Rifâî Sempozyumu

Cenan Vakfı’nın mânevî kurucusu Ken’an Rifâî’nin, 20. yüzyılda İslâmın madde ve mânâ birliğini merkez alan sohbetleri, davranışları ve şahsiyetiyle yol gösteren bir mütefekkir ve mutasavvıf olduğu, emek vererek yetiştirdiği talebeleri, telifleri ve hakkında yazılanlarla günümüzde daha iyi anlaşılma ve değerlendirilme imkânı bulmaktadır.
Terbiyede tevhit temelli ahlâk yolu ile Allah ve Peygamber sevgisi, tefekkürde teslîmiyet yolunun getirdiği fazîletler, tekâmülde vahdete açılan yolun kazandırdığı huzur ve safâ, tatbikatta şefkat ve sevgi yolunun açtığı halka hizmet, Ken’an Rifâî’nin insan yetiştirme anlayışının temelleri arasında sayılabilir.
Onun yakın çevresinde bulunan değerli talebelerinin Ken’an Rifâî ve 20. Asrın Işığında Müslümanlık adlı eserde bir araya getirdiği ve bugün bizlere yol gösterici mâhiyette olan kitâbî gayretlerinden sonra Cenan Eğitim, Kültür ve Sanat Vakfı bünyesinde yer alan Ken’an Rifâî Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü, ilk defa Onun fikir ve gönül dünyâsını ve bunların, yaşadığı dönemdeki akislerini bir sempozyum ile müstakilen ele alarak günümüze taşımayı öncelikli vazîfesi olarak görmektedir.
İstanbul’da 30 Nisan 2015 târihinde düzenlenen Bir 20. Yüzyıl Münevveri: Ken’an Rifâî başlıklı toplantıyı değerli katkılarıyla zenginleştiren bütün katılımcılara ve programın yürütülmesinde emeği geçen gönül dostlarına teşekkürler ederiz.

Sempozyum Koordinatörü
Prof. Dr. Semahat Yüksel