Cenan Vakfı’nın mânevî kurucusu Ken’an Rifâî’nin, 20. yüzyılda İslâmın madde ve mânâ birliğini merkez alan sohbetleri, davranışları ve şahsiyetiyle yol gösteren bir mütefekkir ve mutasavvıf olduğu, emek vererek yetiştirdiği talebeleri, telifleri ve hakkında yazılanlarla günümüzde daha iyi anlaşılma ve değerlendirilme imkânı bulmaktadır.
Terbiyede tevhit temelli ahlâk yolu ile Allah ve Peygamber sevgisi, tefekkürde teslîmiyet yolunun getirdiği fazîletler, tekâmülde vahdete açılan yolun kazandırdığı huzur ve safâ, tatbikatta şefkat ve sevgi yolunun açtığı halka hizmet, Ken’an Rifâî’nin insan yetiştirme anlayışının temelleri arasında sayılabilir.
Onun yakın çevresinde bulunan değerli talebelerinin Ken’an Rifâî ve 20. Asrın Işığında Müslümanlık adlı eserde bir araya getirdiği ve bugün bizlere yol gösterici mâhiyette olan kitâbî gayretlerinden sonra Cenan Eğitim, Kültür ve Sanat Vakfı bünyesinde yer alan Ken’an Rifâî Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü, ilk defa Onun fikir ve gönül dünyâsını ve bunların, yaşadığı dönemdeki akislerini bir sempozyum ile müstakilen ele alarak günümüze taşımayı öncelikli vazîfesi olarak görmektedir.
İstanbul’da 30 Nisan 2015 târihinde düzenlenen Bir 20. Yüzyıl Münevveri: Ken’an Rifâî başlıklı toplantıyı değerli katkılarıyla zenginleştiren bütün katılımcılara ve programın yürütülmesinde emeği geçen gönül dostlarına teşekkürler ederiz.

Sempozyum Koordinatörü
Prof. Dr. Semahat Yüksel

 

Lütfen izlemek istediğiniz oturuma tıklayınız.[acc title=”1.Oturum”]
[/acc]

[acc title=”2.Oturum”]
[/acc]

[acc title=”3.Oturum”]
[/acc]

[acc title=”4.Oturum”]
[/acc]

[acc title=”Değerlendirme Oturumu”]
[/acc]

Lütfen izlemek istediğiniz konuşmacının ismine tıklayınız.[acc title=”Kenan Gürsoy Prof.Dr. Açılış Konuşması“][/acc][acc title=”İsmet Binark Ken’an Rifâî Biyografisi“]
[/acc][acc title=”Mehmet Demirci Prof.Dr. Mânevî Dünyâsı“][/acc][acc title=”Mustafa Kara Prof.Dr. Din ve Ahlâk Anlayışı“][/acc][acc title=”Levent Bayraktar Doc.Dr. İlim ve İrfan Anlayışı“][/acc][acc title=”Gülgün Uyar Doc.Dr. Peygamber ve Ehlibeyt Sevgisi“][/acc][acc title=”Sadettin Ökten Prof.Dr. Gelenekten Geleceğe“][/acc][acc title=”Fahrettin Olguner Prof.Dr. Eğitim Anlayışı“][/acc][acc title=”Fulya Bayraktar Doc.Dr. Kadın Anlayışı“][/acc][acc title=”Mehmet S. Aydın Prof.Dr. Değerlendirme Oturumu“][/acc][acc title=”Kenan Gürsoy Prof.Dr. Değerlendirme Oturumu“][/acc][acc title=”Özcan Ergiydiren İlâhiyât-ı Ken’an ve Ken’an Rifâî Besteleri“][/acc]
Lütfen izlemek istediğiniz konserin ismine tıklayınız.[acc title=”Ferda Gültekin Gönül Telinden I”][/acc][acc title=”Fahrünnisa Bilgin Gönül Telinden II”][/acc][acc title=”Elif Ömürlü Uyar ve Topluluğu”][/acc][acc title=”Tekin Uğurel ve Topluluğu”][/acc]