Vakfımızın Mütevellî Heyet Başkanı Sayın Prof. Dr. Kenan Gürsoy ile  2014 yılından beri devam eden “Ken’an Rifâî Ekolü Çalışmaları” 5 Ocak 2021 tarihinde yeni dönemine başlamıştır. Dersler, her Salı saat…

Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Türk İslâm Düşüncesi Tarihi Bilim Dalı Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fahrettin Olguner ile,  düşüncenin genişlemesine, derinleşmesine ve ‘varoluş kavramının’ anlaşılmasına yardımcı olmak amacıyla, birincisi Uzlukoğlu Fârâbî…

Muğla Üniversitesi Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Osman Gündoğan ile “Felsefeye Giriş Atölyesi” 5 Mart 2021 Cuma günü saat 21.00’de başlayacaktır. Dersler Zoom üzerinden çevrimiçi olarak ve…

Bursa Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Dr.Alidost ERTUĞRUL ile “YAPILAR VE KENT OKUMALARI ATÖLYESİ” 8 Mart 2021 Pazartesi günü saat 21.00’de başlayacaktır. Dersler Zoom üzerinden çevrimiçi olarak ve 6…

Vakfımızın Mütevellî Heyet Başkanı Sayın Prof. Dr. Kenan Gürsoy ile  2014 yılından beri devam eden “Ken’an Rifâî Ekolü Çalışmaları” 5 Ocak 2021 tarihinde yeni dönemine başlayacaktır. Dersler, her Salı saat…

Anadolu ve Batı Masallarının incelendiği Kültürel Karşılaşmalar Edebiyat Atölyesi’nin disiplinlerarası bir bakışla gerçekleşecek son dersine davetlisiniz. “Anadolu ve Batı Masalları” Edebiyat Atölyesinin 15 Şubat 2021 Pazartesi günü saat 21.00’ deki  son dersi, atölye yürütücüsü…