Kenan Gürsoy ile “Ken’an Rifâî Ekolü Çalışmaları” 20.Asrın Işığında Müslümanlık Safiye Erol Etüdü Üzerine Mütevellî Heyet ve Yönetim Kurulu Başkanımız Prof. Dr. Kenan Gürsoy ile Kasım 2014 tarihinden beri Vakfımız…