Büyük mutasavvıf Ken’an Rifâî Büyükaksoy Beyefendi’nin Cemâle vuslatının 70. seneidevriyesi münasebetiyle, Vakfımız tarafından bir dizi program tertip edilmiştir. 6-7 Temmuz 2020 tarihlerinde internet üzerinden yapılacak programın detayları ve yayın linki…