Ken’an Rifâî Büyükaksoy’un vefâtının 69. seneidevriyesi münâsebetiyle, 6 Temmuz 2019 tarihinde Vakfımız tarafından bir dizi faaliyet tertip edilmiştir. Bu faaliyetlerin ilkinde, Vakfımızın Mütevellî Heyet Başkanı Prof. Dr. Kenan Gürsoy Beyefendi…

Vakfımızın Mütevellî Heyet ve Yönetim Kurulu Üyesi Gülnur (Tahralı) Arısalan’ın kayınpederi, Salih Arısalan Beyefendi dün Hakk’ın rahmetine kavuşmuştur. Merhuma Allah’tan rahmet, aile efrâdına sabr-ı cemil niyaz ederiz.