Sayın Halil Açıkgöz, 30 Ocak 2018 Salı günü saat 18.00’de Vakfımızın konferans salonunda “Türkoloji Çalışmaları, İslâm öncesi Türkçesi’nin Düşünce ve Sistematiğine Bağlı Bazı Temel Kavramlar (kut,töre…)” başlıklı bir konferans verecektir.

Vakfımızın kuruluş amaçlarını, faaliyetlerini ve bu çerçevede Ken’an Rifâî Büyükaksoy’un hayatının, şahsiyetinin, eserlerinin araştırılmasında, tanıtılmasında nasıl bir yol izlendiğini anlatmak amacıyla, Vakıf Başkanımız Prof. Dr. Kenan Gürsoy ile gerçekleştirdiğimiz 5’er…

Vefâtının 25. yılında Sâmiha Ayverdi’nin hâtırasına, Altay Vakfı tarafından düzenlenen, “Din, Toplum ve Hayat” başlıklı sempozyumda Vakıf Başkanımız Prof. Dr. Kenan Gürsoy “Sâmiha Ayverdi’nin Din ve Mâneviyat Anlayışı ile Değişim…

Vakfımızın kuruluş amaçlarını, faaliyetlerini ve bu çerçevede Ken’an Rifâî Büyükaksoy’un hayatının, şahsiyetinin, eserlerinin araştırılmasında, tanıtılmasında nasıl bir yol izlendiğini anlatmak amacıyla, Vakıf Başkanımız Prof. Dr. Kenan Gürsoy ile gerçekleştirdiğimiz 5’er…