Yüksek Mîmar Özcan Ergiydiren, Güzel Sanatlar’da öğrenciliği sırasında Sâmiha Ayverdi’nin isteği ve tavassutu ile nasıl ve kimden semâ çıkardığına ilişkin hâtıralarını ve Konya’da 1956-1963 yılları arasında Şeb-i Arûs mukābelelerine nasıl katıldığını “Sarı Tennûre” başlığı altındaki sohbetinde anlattı.