Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalı Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Semahat Yüksel ile, “Tefekkür, Tahassüs ve İcraatı ile Yolda Olan İnsan”, “Dünden Bugüne “Fazilet” Üzerine Okumalar” konulu “Defter ve Kalem” dersleri

17 Ekim 2017  Salı  günü saat 16.00’ da başlayacaktır.

Katılım için (0212) 631 34 22- (0212) 534 98 02 numaralı telefonlardan Vakfımızla iletişime geçebilirsiniz.

DEFTER ve KALEM Dersleri

Hoca :                               Prof. Dr. Semahat Yüksel

Konu:                               Tefekkür, Tahassüs ve İcraatı ile Yolda Olan İnsan

Dünden Bugüne “Fazilet” Üzerine Okumalar

Amaç:                              Okuyarak, konuşarak, yazarak tanışmak ve öğrenmek

Süre:                                 7 Hafta

Başlama Tarihi:               17 Ekim 2017 Salı

Gün ve saat:                     Salı, 16.00- 18.00

  • Onuncu yüzyılda Nişabur’da yaşamış olan Sülemî’nin, Tasavvufta Fütüvvet isimli eserinde karşımıza çıkan İNSAN’ın özellikleri nelerdir?
  • Bir Yirminci Yüzyıl Münevveri Ken’an Rifâî’nin faziletler konusundaki Sohbetler’i, Sâmiha Ayverdi ve Safiye Erol romanlarında nasıl işlenmiştir?
  • Batı’nın ŞÖVALYELİK ERDEMLERİ ortaçağ edebiyatında nasıl kurgulanmıştır?

Faydalanılacak Eserler:

Sülemî,  Tasavvufta Fütüvvet, Ankara, 1977

Ken’an Rifâî,  Sohbetler, İstanbul, 2009

Ken’an Rifâî,  İlâhiyat-ı Ken’an, İstanbul,  2013

Sâmiha Ayverdi, Bir Dünyâdan Bir Dünyâya, Ankara, 1974

Sâmiha Ayverdi, Yolcu Nereye Gidiyorsun, İstanbul

Safiye Erol, Dineyri Papazı, İstanbul

Kenan Gürsoy, Bir Felsefe Geleneğimiz Var mı? s.45-54 “Felsefe ve Edebiyat”

 

(*)Kontenjanımız sınırlı sayıda olduğundan önceden kayıt yaptırmanız rica olunur.