Vakfımızın kuruluş amaçlarını, faaliyetlerini ve bu çerçevede Ken’an Rifâî Büyükaksoy’un hayatının, şahsiyetinin, eserlerinin araştırılmasında, tanıtılmasında nasıl bir yol izlendiğini anlatmak amacıyla, Vakıf Başkanımız Prof. Dr. Kenan Gürsoy ile gerçekleştirdiğimiz 5’er dakikalık video serisi Cuma günleri yayınlanacaktır.

6.Bölüm: Ken’an Rifâî Büyükaksoy ve İrşad Faaliyeti

Prof. Dr. Kenan Gürsoy bu bölümde, Ken’an Rifâi Büyükaksoy’un irşad faaliyetini, tefekkürle, hayatla, ilimle ve toplumla nasıl bütünleştirerek gerçekleştirdiği üzerinde durmuştur. Gürsoy ayrıca, Ken’an Rifâi Büyükaksoy’un yetiştirdiği öğrencilerinden Mimar Ekrem Hakkı Ayverdi Beyefendi’ye söylediği sözlerden birini örnek göstermek sûretiyle bu irşad faaliyetinin anlamı ve maksadından bahsetmiştir.

Önceki bölümleri izlemek için tıklayınız.