Vakfımızın kuruluş amaçlarını, faaliyetlerini ve bu çerçevede Ken’an Rifâî Büyükaksoy’un hayatının, şahsiyetinin, eserlerinin araştırılmasında, tanıtılmasında nasıl bir yol izlendiğini anlatmak amacıyla, Vakıf Başkanımız Prof. Dr. Kenan Gürsoy ile gerçekleştirdiğimiz 5’er dakikalık video serisi Cuma günleri yayınlanacaktır.

2.Bölüm: Ken’an Rifâî Büyükaksoy’un Eğitim Hayatı ve Ümmü Ken’an Dergâhının Kuruluşu 

Prof. Dr. Kenan Gürsoy bu bölümde, Ken’an Rifâî Büyükaksoy’un, çocukluğunda Filibe’de başlayan ve Galatasaray Lisesinde devam eden resmî eğitimi ve maârif yıllarında almış olduğu görevlerden; bununla birlikte husûsî eğitimi ve Ümmü Ken’an Dergâhı’nın kuruluşundan söz etmektedir.

Önceki bölümleri izlemek için tıklayınız.