Vakfımızın kuruluş amaçlarını, faaliyetlerini ve bu çerçevede Ken’an Rifâî Büyükaksoy’un hayatının, şahsiyetinin, eserlerinin araştırılmasında, tanıtılmasında nasıl bir yol izlendiğini anlatmak amacıyla, Vakıf Başkanımız Prof. Dr. Kenan Gürsoy ile gerçekleştirdiğimiz 5’er dakikalık video serisi Cuma günleri yayınlanacaktır.

14.Bölüm: Ken’an Rifâî Büyükaksoy ve Hayat Kavramı

Prof. Dr. Kenan Gürsoy bu bölümde, Ken’an Rifâî Büyükaksoy’un tefekküründe hayâtiyet kavramının yeri ve öneminden söz etmiştir. Bununla birlikte, Ken’an Rifâî Büyükaksoy’un Muktezâ-yı Hayat (Hayâtın Gerektirdikleri) adlı eserinden bahsetmiş ve hayat planındaki insanın aksiyonunun anlamına değinmiştir.

Önceki bölümleri izlemek için tıklayınız.