Vakfımızın kuruluş amaçlarını, faaliyetlerini ve bu çerçevede Ken’an Rifâî Büyükaksoy’un hayatının, şahsiyetinin, eserlerinin araştırılmasında, tanıtılmasında nasıl bir yol izlendiğini anlatmak amacıyla, Vakıf Başkanımız Prof. Dr. Kenan Gürsoy ile gerçekleştirdiğimiz 5’er dakikalık video serisi Cuma günleri yayınlanacaktır.

10.Bölüm: Ken’an Rifâî Büyükaksoy ve Türkiye’nin Yenileşme Cereyanları-II

Prof. Dr. Kenan Gürsoy bu bölümde, Ken’an Rifâî Büyükaksoy’un Cumhuriyet sonrası Türkiye’nin yeni kurulan devlet rejimi ve eğitim sistemi karşısındaki tavrından bahsetmiştir. Osmanlı maarif sisteminde yetişmiş, son dönem Osmanlı Münevveri Ken’an Rifâî Büyükaksoy’un Mustafa Kemal Atatürk ile doğrudan bir ilişkisinin olup olmadığını değerlendirmiştir. Yakın çevresindeki insanlardan, en yakın dostu Doktor Server Hilmi Bey, oğlu Kâzım Büyükaksoy ve ilk Millî Eğitim Bakanlarımızdan Esat Sagay Beyefendi’den kısaca söz etmiştir.

Önceki bölümleri izlemek için tıklayınız.