Samiha Ayverdi, Safiye Erol,Sofi Huri,Nezihe Araz tarafından hocaları Ken’an Rifai Büyükaksoy için Ken’an Rifai Ve Yirminci Asrın Işığında Müslümanlık Kitabı okumaları Prof.Dr.Kenan Gürsoy

“…Ken’an Rifâî 20. Asrın ışığı altında Müslümanlığı tefsir eden ve zamânımızın îcapları ve hayat şartları içinde alacağı yeni veçheyi tâyin eden en salâhiyetli ve en değerli insandı. Onun şahsında İslâmiyet, lâyık olduğu değeri ve mânâyı kazanarak, bu asrın her türlü ilim ve fen gerçeklerine mâlik nesilleri ile yeniden bir temas ve köprü kurmak imkânlarını bulmuştur.
Bu kitabı hazırlayanlar bütün gayretlerini, onun için çok mühim olan bu meseleyi gün ışığına çıkarmaya sarfettiler…”
(Samiha Ayverdi, Safiye Erol, Nezihe Araz, Sofi Huri, Ken’an Rifâî ve 20. Asrın Işığında Müslümanlık, Kubbealtı Neşriyâtı,2003,s.8)
Cenan Eğitim, Kültür ve Sağlık Vakfı olarak, İslâmiyet’in hızla yozlaştığı ve bilgi kirliliğin arttığı günümüzde dini doğru yaşamanın ve hayatın merkezine almanın inceliklerini anlamak ve yeni nesillere aktarmak amacıyla “Okuma Dersleri” faaliyeti başlatılmıştır.
Vakıf başkanımız Prof. Dr. Kenan Gürsoy ’un yürütücülüğünde 2014 yılından beri sürdürülen dersler, bu amaca hizmet eden temel eser olarak kabul edilen, Samiha Ayverdi, Safiye Erol, Nezihe Araz, Sofi Huri tarafından kaleme alınan Ken’an Rifâî ve 20. Asrın Işığında Müslümanlık adlı eserin okunması, tahlîli ve münâzarası yapılarak gerçekleştirilmektedir.
Derslere kayıt yaptırmak ve daha fazla bilgi almak için vakfımıza telefon numarası: 0 212 631 34 22 veya Cenan Vakfı İletişim üzerinden bize ulaşabilirsiniz.