Ken’an Rifâî Büyükaksoy’un vefâtının 69. seneidevriyesi münâsebetiyle, 6 Temmuz 2019 tarihinde Vakfımız tarafından bir dizi faaliyet tertip edilmiştir.

Bu faaliyetlerin ilkinde, Vakfımızın Mütevellî Heyet Başkanı Prof. Dr. Kenan Gürsoy Beyefendi ve Aysel Yüksel Hanımefendi Ken’an Rifâî Büyükaksoy’un düşünceleri, etkisi ve öğrencileri hakkında birer sohbet gerçekleştirmişlerdir.

Faaliyetlerin ikincisinde, aşağıdaki isimlerin belirtilmiş olan konular üzerine vermiş oldukları tebliğlerle “Ken’an Rifâî Büyükaksoy Semineri” yapılmıştır.

KEN’AN RİFÂÎ BÜYÜKAKSOY SEMİNERİ

● Prof. Dr. Mustafa TAHRALI – Ken’an Rifâî Büyükaksoy Matbuu Eserleri

● Baki BİLGİN (İlâhiyatçı) — Ken’an Rifâî Büyükaksoy Şiiri

● Prof. Dr. Fahrettin OLGUNER – Ken’an Rifâî Büyükaksoy’da Şiirden Fikriyata

● Prof. Dr. İbrahim NUMAN – Dergâh Mimarisi ve Ümmü Ken’an Dergâhı

Faaliyetlerin üçüncüsünde, Vakfımız bünyesinde bulunan Müzenin kurulduğu eski Semâhâne’de, “Meydan-ı Şerif Meşkleri” kapsamında bir konser verilmiştir.

Konserden önce, Yüce Gümüş “Ken’an Rifâî Büyükaksoy’un Mûsikî Yönü ve Eserleri” üzerine bir konuşma yapmıştır.

Ken’an Rifâî Büyükaksoy’un beste ve güftelerinden oluşan ilâhîlerinin yer aldığı konser, Yüce Gümüş idaresinde, Kültür Bakanlığı Sanatçıları tarafından icrâ edilmiştir.

Write a comment:

*

Your email address will not be published.