Cenan Eğitim, Kültür ve Sağlık Vakfı Ken’an Rifâî Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü tarafından, Ken’an Rifâî Büyükaksoy’un doğumunun 150. yılı münasebetiyle, tertip edilen programların dördüncüsü 26 Kasım 2017 Pazar günü Vakfımız bünyesinde bulunan Müze’nin kurulduğu eski Semâhâne’de gerçekleştirildi.

Ken’an Rifâî Büyükaksoy’un beste ve güftelerinden oluşan konser, solist Elif Ömürlü Uyar idâresinde icrâ edildi.

Vakfımızın Başkanı Prof. Dr. Kenan Gürsoy’un açılış konuşması ile başlayan programı, icrâ edilen eserlerden bazılarının güfteleriyle birlikte Sayın Reyhan Çınar takdim etti.

Konserde bestesi ve güftesi Ken’an Rifâî Büyükaksoy’a ait sekiz nâdîde eser ve yine güfteleri kendilerine, besteleri Neyzen Necip Dede, Yusuf Ömürlü ve İzzeddin Hümâyi Beylere ait olan toplam on dört eser seslendirildi.

Solist Sayın Elif Ömürlü Uyar’a ve sâzendeler Sayın Hüseyin Özkılıç’a, Sayın Dilcû Keleş’e, Sayın Hulûsi Babalık’a, Sayın Murat Birer’e, Sayın Sibel Yel’e ve takdim için Sayın Reyhan Çınar’a bu güzel konser için şükranlarımızı sunar, programda emeği geçen herkese teşekkür eder, hayırlar niyaz ederiz.

Ken’an Rifâî Büyükaksoy 150. Yıl Konserleri 4.Konser 26 Kasım 2017 from Cenan Eğitim, Kültür ve Sağlık on Vimeo.