Cenan Eğitim, Kültür ve Sağlık Vakfı Mütevellî Heyet Başkanı Prof. Dr. Kenan Gürsoy’un akademideki 41. yılı vesîlesi ile, Türk Kadınları Kültür Derneği Genel Merkezi ve Altay Kültür, Sanat ve Eğitim Vakfı tarafından düzenlenen, Prof. Dr. Kenan Gürsoy’un felsefesinin ana hatlarının, düşünce hayatımızdaki yerinin, millî ve mânevî tefekkür alanına sağladığı katkıların ele alınacağı paneli teşriflerinizi arz ederiz.

Panel 25 Şubat 2018 Pazar günü saat 14.00-17.00 arasında Ankara Millî Kütüphane Konferans salonunda gerçekleşecektir.

Kenan Gürsoy Hikmetin İzinde 41 Yıl Paneli