Marmara Üniversitesi Fen – Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde görevini sürdüren Dr. Aslı Fişekcioğlu ile “Roman Kahramanlarının Kültürlerarası Karşılaşması” başlıklı “Karşılaştırmalı Edebiyat Atölyesi” 19 Ekim 2020 Pazartesi günü saat 21.00’de başlayacaktır.

Dersler Zoom üzerinden çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek ve 8 hafta süreyle, haftada 1.5 saat olacak şekilde yapılacaktır.

Katılımcı sayısı 20 kişi ile sınırlıdır. Detaylı bilgi almak ve kayıt yaptırmak için cenanvakfi@gmail.com adresine mail atabilir ya da 0212 631 34 22, 0546 589 79 33 numaralı telefonlardan Vakfımızla iletişime geçebilirsiniz.

Dr. Aslı FİŞEKCİOĞLU

Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Fransız Dili ve Edebiyatı bölümünde tamamlamıştır. Yüksek Lisans çalışmasını Marmara Üniversitesi Yabancı Diller Eğitimi Fransızca Öğretmenliği Anabilim dalında, “Türkiye’de Fransızca Öğretmenliği Programlarında Söylemsel Yeti: Edebiyat Söyleminden Kültür Yetisine” isimli teziyle tamamlamıştır.

Ardından yine aynı bölümde doktora ders aşamasını tamamlayan Fişekcioğlu, daha sonra Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi Türkçe Eğitimi Bilim Dalında “ Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Diller İçin Avrupa Ortak Öneriler Çerçevesi Ölçütlerine Göre Türk Kültürü Tanımlayıcılarının Oluşturulması: B1 Dil Düzeyi Model Önerisi” isimli çalışmasıyla doktor unvanını almıştır.

Marmara Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu TÖMER biriminde 2011 – 2017 yılları arasında idari ve akademik koordinatörlük görevini, Marmara Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Fransızca Biriminde ise 2011 – 2015, 2018 – 2019 yılları arasında akademik ve idari koordinatörlük görevini yürütmüştür. Halen Marmara Üniversitesi Fen – Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde görevini sürdüren Aslı Fişekcioğlu, aynı zamanda Yunus Emre Enstitüsü Kültürel Diplomasi Akademisinde, kültürel diplomasi üzerine sertifikalı eğitim almıştır.

Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde kültür, kültürlerarasılık, kültürel diplomasi,  yabancı dil olarak Türkçe öğretimi ve edebiyat ilgi alanları içindedir. Aslı Fişekcioğlu evli ve bir çocuk annesidir.

DERS ADI: (KARŞILAŞTIRMALI EDEBİYAT)

ROMAN KAHRAMANLARININ KÜLTÜRLERARASI KARŞILAŞMASI

DERS SÜRESİ: 8 Hafta

DERS GÜNLERİ: Haftada 1 Gün, Pazartesi Günü Saat 21.00-22.30

ÖN KOŞUL: Haftalık okuma metinlerinin buluşma öncesi incelenmesi

ATÖLYE SÜRECİ:

Atölye sürecinde kullanılacak okuma tekniği: Metni, (katılımcı sayısı göz önünde bulundurularak) katılımcılar ve atölye yöneticisi birlikte okur. Metin Zoom programında ekran paylaşma yöntemiyle katılımcılara yansıtılır.

Atölye sürecinde kullanılacak yorumlama / yorumlatma tekniği: Okuma sürecini tekdüzelikten uzaklaştırmak amacıyla, her 2-3 veya 4 cümlede bir atölye yöneticisi katılımcılara metinle ilgili düşündüren sorular yöneltir veya açıklamalar yapar. Katılımcıların yorumları ikinci 50 dakikalık oturumda gerçekleşir.

Soru üzerine yapılan serbest son 10 dakika tartışması: Roman kahramanlarının kişilik özellikleri, eylemleri ve düşüncelerinden hareketle çağdaş düşüncelerimizin, eylemlerimizin ve düşüncelerimizin sorgulanması amacıyla atölye yöneticisi tarafından tartışma sorusu yöneltilir. Katılımcılarla serbest tartışma gerçekleştirilir.

ATÖLYE HAFTALIK AKIŞI

  1. HAFTA:

Tanışma. 

8 haftalık okuma metinlerinin katılımcılara gönderilmesi ve sağlıklı iletişim sağlamak adına Whatsapp grubu kurulması. Ders ile ilgili genel bilgilendirme.

16 – 17 – 18. Yüzyıl Fransız Edebiyatı ile ilgili genel bilgilendirme. 19. Yüzyıla giriş. Ders sonrası ilk okuma metninin Whatsapp grubu veya e-posta üzerinden katılımcılara gönderilmesi.

  1. HAFTA
  2. yy Fransız Edebiyatının ve Fransız toplumunun genel özelliklerinden yola çıkarak “Flaubert” ile ilgili kısa bilgilendirme. “Madame Bovary” isimli eserle ilgili genel bilgilendirme. İlk okuma parçasına başlangıç ve tamamlama. Soru üzerine yapılan serbest son 10 dakika tartışması.
  3. HAFTA

“Madame Bovary” isimli eserden ikinci okuma parçasına başlangıç ve tamamlama. Soru üzerine yapılan son 10 dakika tartışması.

  1. HAFTA

“Halid Ziya Uşaklıgil” ile ilgili kısa bilgilendirme. “Aşk-ı Memnu” isimli eserle ilgili kısa bilgilendirme. “Aşk-ı Memnu” isimli eserden ilk okuma parçasına başlangıç ve tamamlama. Soru üzerine yapılan son 10 dakika tartışması.

  1. HAFTA

“Aşk-ı Memnu” isimli eserden ikinci okuma parçasına başlangıç ve tamamlama. Soru üzerine yapılan son 10 dakika tartışması.

  1. HAFTA

“Balzac” ve “Goriot Baba” üzerine yüzyılın özelliklerinin de tekrarlandığı kısa bilgilendirme. İlk okuma parçasına başlangıç ve tamamlama. Soru üzerine yapılan serbest son 10 dakika tartışması.

  1. HAFTA

“Reşat Nuri Güntekin” ve “Yaprak Dökümü” üzerine yüzyılın özelliklerinin de tekrarlandığı kısa bilgilendirme. İlk okuma parçasına başlangıç ve tamamlama. Soru üzerine yapılan serbest son 10 dakika tartışması.

  1. HAFTA

“Goriot Baba” ve “Ali Rıza Bey” – “Bihter” ve “Emma Bovary” . Özel seçilmiş okuma parçasının okunması ve kültürlerarası karşılaşma tartışması.

Write a comment:

*

Your email address will not be published.