Büyük mutasavvıf Ken’an Rifâî Büyükaksoy’un kızları, Vakfımızın Kurucular Kurulu ve Mütevellî Heyet ilk başkanı, muhterem büyüğümüz Hikmet Kâinat Büyükaksoy Hanımefendi’yi, Cemâle vuslatının seneidevriyesinde Fisun Erden ve Ferda Gültekin’in hazırlamış oldukları programla minnetle ve şükranla andık.

11 Şubat 2020 Salı akşamı gerçekleştirilen programda ayrıca, Cenan Vakfı Genel Sekreteri Münire Uslu, Cenan Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Talat Uslu, Cenan Vakfı Koro Şefi Noktanur Kefkep, İlâhiyatçı Bâki Bilgin, Psikolog Mahpeyker Koçgündüz, Yüksek Mimar Özcan Ergiydiren,  Afife Gürsesli ve Asuman Türkan konuşmaları, şiirleri ve Hikmet Kâinat Büyükaksoy Hanımefendi’nin sevdiği şarkılardan takdim etmek sureti ile katkılarını sundular.

https://vimeo.com/390835276
Write a comment:

*

Your email address will not be published.