Vakfımızın Mütevelli Heyet ve Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Prof. Dr. Kenan Gürsoy Hocamızın akademideki 40. yılını tamamlaması münasebetiyle hazırlanan “Hikmetin İzinde Kenan Gürsoy’a Armağan” adlı kitabın kendisine takdim edildiği ve felsefesinin ana hatlarının, düşünce hayatımızdaki yerinin, tefekkür alanına sağladığı katkıların ele alındığı “Hikmetin İzinde Kenan Gürsoy Sempozyumu” 7 Ocak 2017 Cumartesi günü, Milli Saraylar Saray Koleksiyonları Müzesi Sanat Galerisinde gerçekleştirildi.

Sayın Prof. Dr. Kenan Gürsoy Hocamızın değerli meslektaşlarının, yetiştirdiği öğrencilerinin ve felsefe dostlarının katıldığı sempozyum büyük bir ilgi gördü.

Prof. Dr. Kenan Gürsoy için hazırlanmış olan armağan kitabı kendilerine Aydın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yadigâr İzmirli takdim etti. Sunuculuğu Zeynep Tekinalp Özkan tarafından gerçekleştirilen sempozyum, Doç. Dr. Fulya Bayraktar’ın düzenleme heyeti adına yaptığı açılış konuşmasıyla başladı. Dört oturumdan oluşan sempozyumda Kenan Gürsoy felsefesinin, milli kültürümüz ve irfanımız adına olduğu kadar, dünyanın ihtiyaç duyduğu fikir ufukları için de katkı sağlayabilecek olan görüşlerinin, teklif ettiği yeni kavramların, dünya problemleri için, bugünün insanının bunalımları için çözüm önerilerinin irdelendiği üç oturum gerçekleştirildi.

I. Oturumda oturum başkanı Prof. Dr. Ali Osman Gündoğan “Bir Fikir ve Hareket İnsanı Olarak Kenan Gürsoy”, Prof. Dr. Gönül Bünyadzâde “Kenan Gürsoy ve Vahdetçi Filozoflar”, Doç. Dr. Levent Bayraktar “Kenan Gürsoy’u Düşünmek, Kenan Gürsoy’la Düşünmek” ve Araştırma Görevlisi Zeynep Tek “Kenan Gürsoy’un Felsefe ve Edebiyat Tasavvuru” başlıklı tebliğlerini sundular.

II. Oturumda oturum başkanı Prof. Dr. Hakan Poyraz “Kenan Gürsoy ve Felsefe ile Özgürleşme”, Prof. Dr. Vefa Taşdelen “Kenan Gürsoy’un Düşünce Dünyasında Şahsiyet ve Değer”, Dr. Gaye Çankaya Eksen “Kenan Gürsoy Düşüncesinde Dil ve Öteki’yle Karşılaşma” ve Araştırma Görevlisi Duygu Dinçer “Kenan Gürsoy’un İnsan Anlayışı” başlıklı tebliğlerini sundular. III. Oturumda oturum başkanı Prof. Dr. Rahmi Karakuş “Felsefenin Yüzü Olarak Kenan Gürsoy”, Doç. Dr. Fulya Bayraktar “Kenan Gürsoy’un Felsefesinin Evrenselliği” ve Araştırma Görevlisi Yakup Kalın “Kenan Gürsoy Felsefesinde İnsandan Medeniyet’e Tanış Olmak” başlıklı tebliğlerini sundular. Bu oturumda “Kenan Gürsoy’un Tefekküründe Felsefî Özgünlük” başlıklı bir tebliği bulunan Öğretim Görevlisi Ayşe Yaşar Umutlu hava muhalefeti nedeni ile İstanbul’a gelemediği için sempozyuma katılamadı. Bu tebliğe ve burada tebliğ olarak sunulan ya da sunulamamış olan ve Kenan Gürsoy felsefesini ele alan pek çok makale armağan kitapta yer almaktadır.

Üç oturum boyunca sunulan tebliğlerde Kenan Gürsoy felsefesinin özgün ve farklı tarafları, birbirini tamamlayan bir şekilde ele alındı.

Doç. Dr. Fulya Bayraktar’ın yönetiminde gerçekleşen IV. oturumda ise; Prof. Dr. Kenan Gürsoy’un dostları, meslektaşları, farklı alanlardan akademisyenler, sanatçılar ve öğrencileri, kendisiyle olan hâtırlarını ve hissiyatlarını paylaştılar. Prof. Dr. Fahrettin Olguner, Prof. Dr. Coşkun Değirmencioğlu, Prof. Dr. Şafak Ural, Emekli Milletvekili Vahit Erdem, Türk Ocağı İstanbul Şubesi Başkanı Dr. Cezmi Bayram, Şair ve Yazar Senail Özkan gibi isimlerin de aralarında bulunduğu katılımcılar bu oturumda; gelenekli bir Türk Düşüncesi oluşturulması adına Kenan Gürsoy’un katkıları ve bu sempozyumun anlamı üzerinde durdular.

Kenan Gürsoy’un bir felsefesinin çağdaş bir felsefe ekolü olarak değerlendirilmesi gerektiği belirtildi.

Bu sepozyumun, Türkiye’de Çağdaş bir filozofu takdim ettiğini ifade ettiler ve Çağdaş bir felsefe ekolünün açılışı olarak değerlendirilebileceği tesbitinde bulundular. Armağan kitapta yer alan makaleler ve sempozyumda sunulan tebliğler ile; Kenan Gürsoy’un bir felsefe geleneği oluşturduğunu ve bir evrensel proje teklif ettiğini yeniden fark ederek, onun kavramlarına ve fikirlerine dikkat çekilmiş olmasının anlamı ve değeri üzerinde durdular. Bu sempozyumun sadece bir vefa programı olmadığının, Kenan Gürsoy felsefesinin anlaşılması için bir davet olduğu kadar, düşünce gelenekleri oluşturabilmek ve dünya problemleri karşısında tekliflerimizi sunabilmek için de bir vesile olduğunun altını çizdiler. Bu son oturumun ardından sempozyum, Prof. Dr. Kenan Gürsoy’un kapanış konuşmasıyla sona erdi.