Hatice Cenan Sultan’ı
Hürmetle Yâdediyoruz

Ken’an Rifâî Hazretlerinin valideleri ve ilk mürşitleri, Ümmü Ken’an Dergâhı’nın bânîsi Hatice Cenan Valide Sultan’ın vefatlarının seneidevriyesi münasebetiyle, kendilerine en derin minnettarlığımızı bir kez daha ifade eder, mânevî şahsiyetleri önünde tâzim ile eğiliriz.

Bir Yorum Paylaşın

Email Adresiniz Üçüncü Kişilerle Paylaşılmayacaktır!