Ke’nan Rifâî Hazretlerinin valideleri ve ilk mürşitleri, Ümmü Ke’nan Dergâhı’nın bânîsi Hatice Cenan Valide Sultan’ın vefatlarının (H:4 Cemaziye’lÂhir-M:24 Şubat) seneidevriyesi münasebetiyle, kendilerine en derin minnettarlığımızı bir kez daha ifade eder, mânevî şahsiyetleri önünde tâzim ile eğilir, himmetlerini niyaz ederiz.

Write a comment:

*

Your email address will not be published.