Senail Özkan ile “Doğu-Batı Kavşağında Aydınlanma ve Romantizm -Goethe-” Atölyesi 9 Aralık 2021 Perşembe günü saat 21:00’de başlayacaktır.

Dersler Zoom üzerinden çevrimiçi olarak ve 5 hafta süreyle, haftada 1.5 saat olacak şekilde yapılacaktır. Katılımcı sayısı 20 kişi ile sınırlıdır.  

Detaylı bilgi almak ve kayıt yaptırmak için cenanvakfi@gmail.com adresine mail atabilir ya da 0212 631 34 22 ve 0546 589 79 33 numaralı telefonlardan Vakfımızla iletişime geçebilirsiniz.

DOĞU-BATI KAVŞAĞINDA AYDINLANMA ve ROMANTİZİM -GOETHE- ATÖLYESİ

ATÖLYE YÖNETİCİSİ: Senail ÖZKAN

ATÖLYE SÜRESİ: 5 Hafta

ATÖLYE GÜNLERİ: Haftada 1 Gün – 1.5 Saat 

ATÖLYE AKIŞI: 

  1. Hafta: 

Sanat, edebiyat ve düşünce tarihinde GOETHE’nin yeri ve önemi.

  1. Hafta:

GOETHE’nin İslâm dinine ve Klasik İslâm kültür ve edebiyatına özel ilgisi, bu bağlamda tayyi zaman edip Doğuya hicret etmesi (HİCRET başlıklı şiirinin muhtevası ve yorumu)

  1. Hafta:

      DOĞU BATI DİVAN’ında Türk devlet adamları, Türk şairler ve düşünürler  

       (Türk’e dair)

4.Hafta:

       DOĞU BATI DİVAN’ında AŞK Kitabı (bahsi)

  1. Hafta:

GOETHE, NEŞRİ’nin nâtamam aşk gazelini nasıl tercüme etti ve Doğu Batı Divanı’na                   aldı? Her iki şiirin mukayeseli yorumu.

 

Senail ÖZKAN (1955, Gümüşhane), Türk yazar ve araştırmacı.

İlk ve orta tahsilini Gümüşhane’de yaptı. 1974 yılında başladığı Hacettepe Üniversitesi Elektronik Mühendisliği bölümünden 1978’de ayrılarak Almanya’ya gitti. 1979-1985 yıllarında Bonn Üniversitesinde FelsefeAlman Edebiyatı ve Sosyoloji okudu. Üç yıl tekstil ticareti ile uğraştı. Uzun yıllar Köln ve Bonn’da yeminli tercümanlık yaptı. 1998 yılında Türkiye’ye döndü. İstanbul’da oturmakta ve mütercim ve yazar olarak hayatını devam ettirmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır. Mevlânâ, HafızSadi, GülşehriFuzûlî ve Muhammed İkbal gibi Türk filozoflar hakkında birçok araştırmada bulunmuştur. Annemarie Schimmel ile tanışmış ve ondan etkilenmiş ve tercümeler yapmıştır. Eserleri genel olarak Türk ve Alman felsefesini sentezlemektedir.

Eserleri