Büyük mutasavvıf Ken’an Rifâî Büyükaksoy Beyefendi’nin Cemâle vuslatının 72. seneidevriyesi
münasebetiyle, Vakfımız tarafından bir dizi program tertip edilmiştir. 6-7 Temmuz 2022
tarihlerinde yapılacak olan programları Cenan Eğitim, Kültür ve Sağlık Vakfı YouTube kanalından
takip edebilirsiniz.

 

6 Temmuz 

21.00 : LÂ EDRî TOPLULUĞU KONSERİ

www.youtu.be/BWmSpRldCDQ

7 Temmuz

11.00: AYSEL YÜKSEL ve PROF. DR. KENAN GÜRSOY ile  “7 Temmuz Sohbeti”

https://youtu.be/61f4Wcw4Dd8

17.00: KEN’AN RİFÂÎ BÜYÜKAKSOY ANMA PROGRAMI

17.00 – 17.40 : VİDEO GÖSTERİMİ

17.40 : MEVLİD-İ ŞERİF

https://youtu.be/3dWpxzlrFq4

21.00: CENAN VAKFI TÜRK MÛSİKİSİ TOPLULUĞU KONSERİ

 https://youtu.be/hCdY6aSDqUk

 

https://www.youtube.com/c/CenanEğitimKültürveSağlıkVakfı